S nápadom vytvoriť v Pečeňadoch relaxačné centrum prišlo samotné vedenie obce. Úradom aktuálne predložilo zámer, ktorý počíta s rozšírením Relax centra. „Dôjde k zvýšeniu možností relaxačného vyžitia miestnych obyvateľov obce Pečeňady, ako aj prípadných návštevníkov obce formou maximálneho možného využitia prírodných energetických zdrojov,“ píše sa v zámere, ktorý budú posudzovať úrady.

Využitie geotermálnej vody 

Obec chce využiť prírodné dispozície lokality. Vykonané boli viaceré hlbinné vrty, ktoré potvrdili prítomnosť geotermálnych vôd. „Táto minerálna voda sa podľa znaleckej štúdie zaraďuje medzi najcennejšie minerálne vody na svete. Voda podobného zloženia sa nachádza len vo francúzskom Vichy,“ vysvetľuje obec na oficiálnej stránke.

Prvá etapa počíta s realizovaním vrtu, po nej by mala nasledovať výstavba samotného Vodného sveta. Objekt má byť jednopodlažný s celkovou podlahovou plochou na úrovni 765 štvorcových metrov. Investor počíta s vytvorením troch bazénov - zážitkového, relaxačného a toboganového. Ponuku má doplniť jedna vírivka.

Celý projekt chce nadviazať na budovu Relax centra, ktoré vyrástlo v roku 2014. Jeho súčasťou sú okrem iného dva tenisové kurty, multifunkčné i detské ihrisko.

Petícia proti centru

So stavebnými prácami by chceli začať už v septembri 2018, objekt by mal byť hotový o tri roky neskôr. Podľa zámeru sa celkové náklady na výstavbu projektu pohybujú na úrovni od 2 do 2,2 milióna eur. Starosta obce nechcel pre TREND Reality spresniť podrobnosti projektu ani spôsob financovania.

Takú vodu má vraj len Vichy, pri Piešťanoch kreslia Vodný svet

Vodný svet Pečeňady Zdroj: Obec Pečeňady/M. Zikmund a S. Zikmundová

Dôvodom môže byť aj nesúhlas časti obce so stavbou projektu. V posledný januárový deň bola totiž na obecný úrad doručená petícia, ktorú podpísalo 28 percent oprávnených voličov. „Je predčasné robiť akékoľvek závery, pokiaľ ešte nie sú známe výsledky najmä z procesu EIA,“ informuje na stránke obce starosta Ladislav Boháčik.