Minulý rok mesto realizovalo na Komenského námestí, ktoré bolo dlhé roky parkoviskom, dočasné úpravy, aby priestor ožil. Umiestnilo tu sedenie, kvetináče so zeleňou, pingpongové stoly.

Ľudia si tu mohli dať kávu, občerstvenie a pripravený bol aj program. Magistrát zároveň zisťoval od obyvateľov i návštevníkov, ako vnímajú toto námestie a jeho ďalší rozvoj. Vyjadrilo sa takmer 1 400 ľudí prostredníctvom dotazníka, rozhovorov priamo na námestí a verejných stretnutí so širšou i odbornou verejnosťou.

„Účastníci procesu vnímajú kvality námestia a jeho okolia, želajú si a podporujú jeho zmenu, ktorá pomôže posilniť identitu priestoru a ponúkne jedinečné, lokalitou inšpirované využitie v spolupráci so susediacimi kultúrnymi inštitúciami,“ priblížil P. Bubla.

Verejnosť vidí námestie ako bezbariérový zelený priestor s vyššími stromami a vodozádržnými opatreniami, bez áut, bez horúčavy a s príjemnou mikroklímou. Taktiež s mobiliárom, ktorý podporuje funkciu oddychu, kultúry, dialógu medzi generáciami a rozvoja komunity.

„Zaujímavé je aj vymedzenie sa voči tomu, čo ľudia na námestí nechcú,“ povedala Zora Pauliniová z kancelárie participatívneho plánovania MIB, ktorá proces viedla.

„Podľa výstupov z participácie si ľudia myslia, že na námestí by sa mali uskutočňovať aktivity, ktoré nebudú dominovať - nie parkovanie, nie čisto športový charakter, nie hlučné prevádzky a akcie, nie komerčné a politické akcie či obsadenie priestoru turistami,“ priblížila.

O výstupy z procesu sa bude opierať aj útvar tvorby mestských priestorov MIB, ktorý aj tento rok pripravuje, aby cez leto ožil priestor na Komenského námestí rôznymi aktivitami.

„Budeme pracovať s mobilnou zeleňou, tieniacimi prvkami, vytvárať priestor pre oddych či organizovať aktivity komorného charakteru, napríklad výstavy, stretnutia či aktivity pre deti,“ uviedla Natália Puschmannová z útvaru MIB.

Priestor bude v tejto podobe fungovať do momentu, kým na území nedôjde ku komplexnej rekonštrukcii, ktorej bude predchádzať súťaž pripravovaná MIB.

O zmenu Komenského námestia sa snažili aj predchádzajúce vedenia bratislavskej samosprávy, avšak doteraz sa tak nestalo.