„Na príslušnom útvare Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V bolo prijaté oznámenie vo veci podozrenia zo spáchania prečinu poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky. Po vykonaní dokazovania bola vec zo strany povereného príslušníka policajného zboru odmietnutá,“ uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Súkromník bez povolenia rekonštruoval Most SNP, trestné oznámenie zamietli

Aktuálny stav projektu pod Mostom SNP Zdroj: Facebook František Brliť

Aktivisti a pamiatkari sa zhodujú: Objekt je v ochrane

Rovnako bola vec odmietnutá v odvolacom konaní aj zo strany okresnej prokuratúry. Polícia i prokuratúra svoje rozhodnutie odôvodňujú tým, že Most SNP v danom čase nebol národnou kultúrnou pamiatkou.

Občiansky aktivista z IRBK Miroslav Dragun však poukazuje na fakt, že podľa zákona sa pamiatková ochrana vzťahuje aj na objekt, ktorý je v procese vyhlasovania za národnú kultúrnu pamiatku.

V prípade Mosta SNP sa tak stalo tento rok v máji. Za pravdu mu pritom dávajú aj pamiatkari. „V paragrafe dva pamiatkového zákona je napísané, že za pamiatkový fond sa považujú aj veci, o ktorých sa začalo konanie o vyhlásenie za kultúrne pamiatky,“ podotkol Peter Jurkovič, bývalý riaditeľ Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Bratislava.

Už v minulosti pritom KPÚ uviedol, že žiadne práce na Moste SNP neodsúhlasil a neevidoval od hlavného mesta či stavebníka žiadosť o rozhodnutie v tejto veci. „Skutok sa vraj nestal. Pýtam sa, či sme naozaj banánovou republikou, keď jeden zákon hovorí, že aj pamiatka, ktorá je v procese, požíva pamiatkovú ochranu a následne polícia a prokuratúra povie, že nepožíva,“ uviedol na utorňajšom brífingu M. Dragun.

Nesrovnal sa vyjadrovať nechce

Zároveň spochybňuje, že bol v tejto súvislosti vypočutý len konateľ spoločnosti Zemegula a nie aj vlastník stavby v podobe primátora či riaditeľa bratislavského magistrátu, rovnako aj zástupcovia KPÚ.

„Pýtam sa, čo na to mesto. Do dnešného dňa sme nepočuli žiadne zásadné vyjadrenie primátora v tomto procese, či to považuje za poškodzovanie majetku mesta. Verím, že sa primátor prestane vyhovárať a hádzať loptičku na stranu mestskej časti Petržalka a starostu, lebo ten s tým v tomto procese nemá nič spoločné,“ zdôraznil.

Súkromník bez povolenia rekonštruoval Most SNP, trestné oznámenie zamietli

Aktuálny stav projektu pod Mostom SNP Zdroj: Facebook František Brliť

Primátor Ivo Nesrovnal v utorňajšej reakcii iba opätovne zopakoval, že vec nie je v kompetencii mesta, ale mestskej časti a jej stavebného úradu. „Stavba pod Mostom SNP je v povoľovacom procese, za ktorý je zodpovedný stavebný úrad mestskej časti Petržalka.“

„Hlavné mesto ešte pred dvomi rokmi rozhodnutím mestského zastupiteľstva prenajalo ten pozemok spoločnosti na to, aby tam postavila zariadenie, ktoré bolo v zmluve uvedené. Ale teraz je to v posudzovaní mestskej časti Petržalka,“ vyhlásil.

Stavebník svojvoľne odstránil schody

Konanie o odstránení nepovolených zmien dokončenej stavby s možnosťou dodatočného povolenia vykonaných stavebných úprav je momentálne pozastavené. „Konanie je stále prerušené, lebo stavebník nedoručil potrebné doklady,“ potvrdila Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. Termín na doplnenie žiadostí bol stanovený na koniec septembra.

Konanie začal stavebný úrad po štátnom stavebnom dohľade. Ním sa zistilo, že firma Zemegula, ktorá začala pod Mostom SNP budovať zrejme cyklistické a turistické centrum, realizovala stavebné úpravy nad rámec ohlásených stavebných prác na odstránenie havarijného stavu, ktoré jej v januári povolil stavebný úrad. Stavebník odstránil hlavné a bočné schodiská, vedúce na Most SNP, vrátane nástupnej plošiny a zrealizoval novú konštrukciu ako základ pre dvojpodlažnú stavbu.

„Pýtam sa konateľa spoločnosti a primátora mesta, kde sú schodiská a materiál. Kam zmizli obklady, ktoré boli súčasťou národnej kultúrnej pamiatky. Na toto nám nikto do dnešného dňa neodpovedal,“ dodal M. Dragun. Firma Zemegula, ktorá prevádzkuje reštauráciu, vyhliadku UFO i pláž pri Dunaji, sa k záležitosti dosiaľ nevyjadrila.

Súkromník bez povolenia rekonštruoval Most SNP, trestné oznámenie zamietli

Vizualizácie projektu strediska pod Mostom SNP Zdroj: Zemegula