Zo štátneho rozpočtu má byť obnovených 21 objektov predbežne za takmer päť miliónov eur a z eurofondov, z Operačného programu Kvalita životného prostredia, zvyšných šesť budov za vyše štyri milióny eur. Vyplýva to z Plánu obnovy relevantných budov 2018, ktorý v stredu schválila vláda na návrh ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka (Most-Híd).

V aktuálnom zozname sú budovy štátu s celkovou podlahovou plochou 65 529 štvorcových metrov, pričom každá má nad 250 štvorcových metrov. Predpokladaná úspora energie po obnove budov s energetickou triedou A1 dosahuje 5,65 gigawatthodín za rok.

Ukončenie obnovy 27 budov je plánované postupne do konca rokov 2018 až 2020, stavebné povolenie je vydané zatiaľ pre šesť objektov. Plán obnovy relevantných budov zahŕňa šestnásť objektov v pôsobnosti ministerstva obrany, po štyri v rezorte spravodlivosti a práce, sociálnych vecí a rodiny, tri v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a jeden v rezorte financií. Ide o budovy v pätnástich mestách.

Každý členský štát Európskej únie podľa smernice o energetickej efektívnosti z 25. októbra 2012 je povinný od 1. januára 2014 každoročne zabezpečiť obnovu troch percent z celkovej podlahovej plochy vykurovaných alebo chladených budov, ktoré vlastnia a využívajú ústredné orgány štátnej správy. Tieto objekty majú dosiahnuť aspoň minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť určenú členskými štátmi podľa smernice o energetickej hospodárnosti z 19. mája 2010.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR pre splnenie tohto záväzku pripravuje Plán obnovy relevantných budov na každý rok. V zozname budov štátu, ktoré k 1. januáru 2018 nespĺňali minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť, je 56 budov s celkovou podlahovou plochou vyše 375-tisíc štvorcových metrov.

Každoročne treba obnoviť minimálne tri percentá z tejto plochy, teda 11 259 štvorcových metrov. Požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov sa sprísnili od 1. januára 2016.

Plán obnovy relevantných budov na rok 2015 obsahuje 72 budov v správe ministerstva vnútra. Ku koncu roku 2017 bola z eurofondov ukončená obnova troch budov s plochou 5 440 štvorcových metrov, čo je 2,8 percenta z celkovej plánovanej obnovovanej plochy. V realizácii je obnova 59,66 percenta z celkovej plochy.

V pláne obnovy na rok 2016 je 26 budov v správe ministerstiev spravodlivosti, obrany a financií a Úradu priemyselného vlastníctva SR. Do konca vlaňajška bolo z prostriedkov štátneho rozpočtu obnovených sedemnásť budov s plochou 24 951 štvorcových metrov, čo je 42,1 percenta z plánovanej plochy, pred dokončením je jedna budova s plochou 5 231 štvorcových metrov (8,8 percenta z plánu).

Plán obnovy na rok 2017 zahŕňa 41 budov v správe rezortov spravodlivosti, obrany a financií. Do konca minulého roka obnovili zo zdrojov štátu desať budov s plochou 17 209 štvorcových metrov (15,4 percenta z plánu), v realizácii je dvanásť budov s plochou 38 470 štvorcových metrov (34,3 percenta z celkovej plochy).