Štát nezabúda pri výstavbe nových priemyselných parkov ani na západ Slovenska. Po pokrokoch pri príprave parkov vo Valalikoch pri Košiciach a v Rimavskej Sobote pokračujú práce aj na Šurany Industrial Parku. Ten na rozdiel od lokalít na východe a juhu stredného Slovenska ešte nemá potvrdený príchod konkrétneho investora, Ministerstvo hospodárstva SR sa však už niekoľkokrát vyjadrilo, že iba pokračuje v stratégii budovania priemyselných parkov skôr, ako sú známi investori.

Najnovšie hľadá štátna spoločnosť MH Invest firmu na orientačný inžiniersko-geologický prieskum v pripravovanom priemyselnom parku. Podľa výzvy na predkladanie ponúk je celková predpokladaná hodnota zákazky takmer 135-tisíc eur bez DPH. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do konca júla. Pripravované územie navrhované pre umiestnenie strategického parku sa nachádza v južnej časti katastra obce Šurany v okrese Nové Zámky. Lokalita je mimo zastavenej časti mesta.

Investičný projekt „Šurany Industrial Park“ získal osvedčenie o významnej investícii v júni minulého roka. Projektom by sa mala zabezpečiť príprava strategického územia určeného na umiestnenie nových investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja a následne aj podmienky na vznik nových pracovných miest v okrese Nové Zámky. Plánovaná výmera by mala byť 476,55 ha.

Ďalšie dôležité správy


pôvodný súbor:Pal Inalfa, Vráble008.JPG
Neprehliadnite

Priemyselný park vo Vrábľoch sa rozširuje o dve nové výrobné haly