Mapa momentálne približuje dejiny a vývoj 230 staromestských ulíc a 33 objektov, portfólio by sa malo postupne rozširovať.

„Zatiaľ čo v stredoveku predstavovalo zdroj bohatstva vlastníctvo pôdy a v novoveku priemyselné technológie, v súčasnosti sú to informácie. Informácie otvárajú svet budúcnosti čerpajúc z poznatkov minulosti,“ hovorí historik Juraj Šedivý z Katedry archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý je odborným garantom aplikácie.

Inicioval a vedie aj projekt Historický atlas miest Slovenska a pamäťový portál pre dejiny Bratislavy www.PamMap.sk. Ten je prepojený s novou historickou aplikáciou Starého Mesta.

„Aplikácie, ako virtuálne prechádzky po digitálne zrekonštruovaných mestách, majú pritiahnuť turistov a majú byť súčasťou modelovania vývoja urbánnych priestorov,“ poznamenáva J. Šedivý.

Na vytváraní „mestskej pamäte“ pritom môžu podľa neho aktívne spolupracovať aj samotní obyvatelia.

„Napríklad poskytnúť historické fotografie, pohľadnice či dokumenty, ktoré na univerzite zdigitalizujú, vrátia majiteľom a uložia na spoločnom pamäťovom portáli. Aby zachovali informácie o uliciach, pamiatkach, ale aj obyvateľoch,“ dopĺňa J. Šedivý.

GISPLAN História je súčasťou európskeho projektu Time Machine. Na jar tohto roka ho podporila aj Európska únia.