„V súvislosti s projektom sa uskutočnili rokovania s hlavným mestom a mestskou časťou Petržalka, ktoré dali pripomienky k zadaniu urbanistickej štúdie. Bratislavský samosprávny kraj ich akceptoval a zohľadnené budú v jej výslednej podobe,“ uviedla vedúca tlačového oddelenia Úradu BSK Veronika Beňadiková.

Myšlienku na vybudovanie takéhoto areálu zakotvil kraj v apríli 2018 ako jednu zo svojich priorít aj do svojho programového vyhlásenia.

Snahu BSK o vybudovanie športovo-rekreačného areálu hlavné mesto víta, podľa hovorcu mesta Petra Bublu tak dôjde k naplneniu funkcie na pozemkoch na to určených.

„Mesto aktívne spolupracuje s BSK, aby bola urbanistická štúdia vypracovaná v čo najkratšom možnom čase,“ poznamenal P. Bubla s tým, že do budúcnosti magistrát nevylučuje, že by sa do projektu zapojilo aj hlavné mesto.

Pozemok s rozlohou takmer deväť hektárov na konci Petržalky kúpil BSK v roku 2008 za vtedajších 287 miliónov korún (približne 9,5 milióna eur).

V minulosti sa na ňom uvažovalo o viacerých, nakoniec nezrealizovaných, projektoch, napríklad Danube Arene. Lokalita je aj v územnom pláne mesta definovaná ako územie na šport.

Na dlhodobo nevyužívaný a zarastajúci pozemok upriamil po čase pozornosť koncom júna 2017 aj novomestský starosta a vtedajší kandidát na predsedu BSK Rudolf Kusý. Ten chcel v prípade víťazstva v krajských voľbách vybudovať do piatich rokov Park športu a oddychu, pričom verejná diskusia s občanmi mala dať odpoveď na otázku, čo si obyvatelia na danom pozemku želajú. Na výber mali z piatich možností - šport, oddych, príroda, deti a seniori.

Kraj však mal záujem vybudovať na pozemku Family park, teda park rodinného typu so zábavno-vzdelávacím a oddychovo-rekreačným charakterom. Vyhlásenú verejnú súťaž na koncesionára, ktorý by Family park vybudoval a prevádzkoval, však musel kraj aj napriek predĺženiu termínu súťaže nakoniec zrušiť, lebo sa do nej nikto neprihlásil.