„Dňa 25. 2. 2019 sme začali realizovať práce spojené s odstraňovaním objektov, ktoré ležia na našich pozemkoch a ktoré boli v minulosti naplánované ako tunel metra. Dôvodom prác na tomto úseku je príprava koridoru pre umožnenie prechodu povolených distribučných inžinierskych sietí,“ uviedol Pavel Baslík, marketingový riaditeľ spoločnosti Cresco Group, ktorá stojí za projektom Južné mesto, známym komerčne ako Slnečnice. Práce by mali podľa neho trvať odhadom štyri týždne.

V budúcnosti je na tomto území naplánovaná výstavba nadzemnej električkovej trate. Tá je v réžii bratislavského magistrátu. „Potvrdzujeme, že investor požiadal mesto o povolenie na demontáž objektu ‚tunela‘ pôvodného metra v žiadosti z 25. 1. 2019,“ skonštatoval hovorca mesta Peter Bubla.

Podľa neho má stavebník platné územné rozhodnutie na inžinierske siete, aby ich mohol previesť cez pôvodné teleso metra. Jeho súčasťou je aj odstránenie predmetného objektu. O platnom povolení hovorí aj investor.

„Práce sú realizované na základe stavebného povolenia vydaného na stavbu Južné mesto, Bratislava – Petržalka, Primárna infraštruktúra - Komunikácie a inžinierske siete,“ doplnil P. Baslík s tým, že ďalšie povolenie nepotrebovali.

Obe strany zároveň potvrdzujú vzájomnú komunikáciu a koordináciu obidvoch stavieb v spoločnom záujmovom priestore, teda novej štvrte a električky. V súvislosti s projektom druhej etapy električky, teda v úseku od Bosákovej ulice po Janíkov dvor, je v súčasnosti vydané územné rozhodnutie.

„Rozhodnutie dosiaľ nie je právoplatné,“ poznamenala Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. Súčasťou predmetného rozhodnutia je podľa nej aj odstránenie „pozostatkov“ metra. Tie sa nachádzajú aj na mestských pozemkoch.

Začiatky metra siahajú do roku 1974, kedy bola schválená koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy (MHD) založená na rýchlodráhe. Výstavba samotného metra sa začala podľa dostupných informácií v roku 1988, keď bol položený základný kameň v mieste budúcej stanice Dunaj.

Víťazný návrh počítal s piatimi zastávkami v Petržalke a štyrmi zastávkami v centre mesta. Odhadované náklady boli 12 miliárd vtedajších korún československých. Dokončiť sa mala okolo roku 2000.

Prvá časť úseku, medzi stanicami Lúky Juh a Dunaj, mala byť dokončená v roku 1997. Po revolúcii však bola výstavba metra v máji 1990 zastavená a koncepcia zmenená. Fyzická výstavba metra s už nikdy neobnovila, zostali len výkopy a rozostavané „depo“.