„Sme nastavení tak, že budeme hľadať iné možnosti ako IROP a Interreg, možno cez nedávno vyhlásenú výzvu z fondov EHP a Nórska, prípadne cez nejaké nadácie. Robíme na tom tak, aby sa nám to podarilo. Možno v budúcnosti príde čas aj na úver, ale zatiaľ chceme vyčerpať všetky možnosti, ako to financovať z externých zdrojov,“ objasnil primátor.

Na opravu treba päť miliónov 

V prvej etape samospráva žiadala dotáciu viac ako 460-tisíc eur z programu Obnovme si svoj dom na výmenu okien a dverí, umelecko-remeselnú obnovu okenných výplní a priestoru átria divadla, tiež na vybudovanie exteriérovej rampy pre jeho bezbariérové sprístupnenie.

Na tieto práce už bola pripravená aj projektová dokumentácia a vydané povolenie. Pridelenie finančných prostriedkov Spišskej Novej Vsi neschválili v kontexte celkovej výšky disponibilných prostriedkov.

P. Bečarik vníma negatívne fakt, že aj keď vyjde nejaká výzva, nie všetky samosprávy sú na to pripravené a stihnú žiadosť podať načas.

Spišská Nová Ves nezískala peniaze na obnovu Reduty, musí hľadať iné zdroje

Budova Reduty v Spišskej Novej Vsi Zdroj: TASR

„Je tam množstvo procesov, ktoré treba splniť, vybaviť všetky príslušné vyjadrenia a zabezpečiť inžiniersku činnosť. V prípade Reduty je potrebné urobiť komplexnú prípravu, vrátane znaleckých a pamiatkarských posudkov,“ skonštatoval primátor s tým, že celková rekonštrukcia budovy Reduty je finančne aj časovo veľmi náročná a odhadom si vyžiada zhruba päť miliónov eur.

Problémy robí najmä strecha, celý objekt je potrebné odvlhčiť a v dezolátnom stave je podľa primátora aj vybavenie divadla a vnútorné priestory.

„Už len na projektovú prípravu nám treba 300- až 400-tisíc eur. So situáciou sme oboznámili aj predsedu Košického samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom Spišského divadla. Sme v poradí, aby sa to možno financovalo zo zdrojov kraja, ale tam sa to tiež nedá urýchliť. Uvidíme, čo sa nám v tom projekte podarí presadiť,“ dodal.

Sídlo divadla i televízie

Snahou mesta je v tejto súvislosti tiež v historickej časti Levočskej ulice vytvoriť uličku remesiel. Zároveň je v pláne aj z vlastných zdrojov na budúci rok zrekonštruovať poslednú časť námestia medzi cirkevným gymnáziom a Redutou.

Spišská Nová Ves nezískala peniaze na obnovu Reduty, musí hľadať iné zdroje

Budova Reduty v Spišskej Novej Vsi Zdroj: TASR

„Štyri chodníky, ktoré sú paralelné so Zimnou a Letnou ulicou, je treba vydláždiť zámkovou dlažbou, upraviť terén, obnoviť lavičky. Tam sú náklady približne 60-tisíc eur, takže to by sme možno zvládli z nášho rozpočtu a pomocou našich pracovníkov cez mestský podnik, ktorý už je založený,“ dodal P. Bečarik.

Reduta v Spišskej Novej Vsi je secesnou stavbou postavenou v rokoch 1899 - 1902. Stála takmer pol milióna vtedajších korún a tešila sa nesmiernemu obdivu. Oslavovali ju ako „chrám krásy, dobra a pravdy“.

Dodnes sa na Slovensku zachovalo iba osem takýchto historicky cenných divadelných budov. Ide o trojpodlažnú stavbu s pozdĺžnym pôdorysom, so štyrmi hranolovými nárožnými vežami so stanovou strechou, ktoré sú zakončené ozdobnými helmicami a lucernou.

V súčasnosti sa tam okrem Spišského divadla nachádzajú aj výnimočná koncertná sála, reštaurácia a kaviareň, sídlia tam mestské kultúrne centrum i lokálna televízia.