Prieskum sa uskutočnil na vzorke 14 nákupných centier v deviatich regionálnych mestách. Medzi nimi boli centrá v Nitre, Žiline, Košiciach, Trenčíne, Trnave, Banskej Bystrici či Lučenci. Celkovo sa pozeralo na ročný vývoj vo viac ako 940 obchodných jednotkách, ktoré ponúkali prenajímateľnú plochu na úrovni 248-tisíc štvorcových metrov.

Oproti roku 2015 bola vlani na trhu pozitívnejšia atmosféra. Prejavuje sa to aj v náraste tržieb na zákazníka, keď prevádzky v jednotlivých centrách utŕžili o 3,1 percenta viac ako rok predtým. „Zvýšené obraty, ako aj ceny nájomného dávajú optimistickú predpoveď pre celkový trh, ktorý dokazuje, že hospodársky rast sa premieta do zvýšených spotrebiteľských výdavkov,“ hovorí riaditeľ oddelenia prenájmu maloobchodných priestorov v CBRE Slovensko Peter Pohanka.

Slovensko, krajina obchodných centier? Tržby aj návštevnosť rastú

Index nákupných centier 2016 Zdroj: CBRE

Narástol aj obrat jednotlivých centier v prepočte na štvorcový meter. Kým v roku 2015 utŕžili centrá v priemere 2 067 eur za štvorcový meter, vlani to bolo o 115 eur viac. Obrat v najvýkonnejších centrách však rástol aj o 10 percent a prekonal hranicu 2 600 eur za štvorcový meter.

Aj v tomto prípade platí, že výkonnosť centra je daná polohou v rámci krajiny. „Rozdielna úspešnosť regionálnych nákupných centier ukazuje, že nielen pozitívny ekonomický vývoj v regióne či ich lokalita, ale aj neustála starostlivosť o nájomcov a aktívny prístup správcu k manažmentu centra hrajú dôležitú úlohu pri tvorbe ich úspechu,“ hovorí riaditeľka oddelenia správy komerčných nehnuteľností v CBRE Slovensko Drahomíra Englišová.

Návštevníci centier sa postarali o to, že najviac si polepšili prevádzkovatelia v kategórii gastro. V tomto smere sa najlepšie darilo hlavne prevádzkam orientovaným na zdravší životný štýl. „Zákazníci sú ochotní platiť viac za vyššiu kvalitu alebo lepší zážitok, príkladom čoho je pretrvávajúci rozmach prémiových potravinárskych a gastro konceptov zameraných na zdravý životný štýl,“ konštatuje associate director CBRE Slovensko Matúš Furman.

Zaujímavo pritom vyznieva sektor, ktorý dosahuje najvyššie tržby. Podľa prieskumu je ním segment komfortu, ktorý zahŕňa parfumérie, predajne šperkov, trafiky, obchody pre zvieratá a kvetinárstva. Vlani dokázal tento segment utŕžiť viac ako 4 200 eur na štvorcový meter.

Slovensko, krajina obchodných centier? Tržby aj návštevnosť rastú

Index nákupných centier 2016 Zdroj: CBRE

Aj toto číslo signalizuje rastúcu spotrebiteľskú preferenciu pre luxusný a zároveň nie nevyhnutný tovar. Podľa autorov to súvisí so súčasným stavom makroekonomického cyklu, ktorý charakterizuje vysoký rast HDP a zvýšená spotreba.

Lepšie výsledky sa podpísali aj pod rast nájomného. „Vo všeobecnosti sa dá povedať, že nájomné pri meniacich sa zmluvách rástlo v rozmedzí od päť do desať percent,“ vysvetľuje P. Pohanka. V tejto súvislosti dosahujú najvyššie nájomné prevádzky do 50 štvorcových metrov.