Ako vznikla najväčšia priemyselná zóna na Slovensku?

V roku 2007 mesto Sereď vytypovalo túto oblasť ako priemyselnú zónu, určenú pre ľahkú aj ťažkú výrobu, administratívu, sklady či logistiku. Niet sa čomu čudovať, už v tom čase mesto pripravovalo Priemyselný park Sereď – Sever, ktorý bol úspešný a v ktorom sa pozemky rýchlo vypredali. V pôvodnom priemyselnom parku sa etablovalo niekoľko firiem, zamestnanie si v ňom našlo asi 800 ľudí a dopyt stále pretrvával. Preto mesto Sereď vyčlenilo aj ďalšiu oblasť na priemyselné využitie a začalo so spoločnosťou REBOD SK, a.s., teda s majiteľom pozemkov v lokalite, určenej spolupracovať. Na základe rozhodnutia zastupiteľstva mesta sme v januári 2013 pristúpili k podpisu Memoranda o spolupráci. Priemyselná zóna Sereď – Juh sa začala budovať. Naša spoločnosť, v spolupráci s firmou CZ Slovakia, a. s., ktorá pre nás zabezpečuje komplexný projektový manažment, pokračovala za podpory mesta v prípravných prácach. Výsledkom týchto prác bol vstup prvého významného investora, spoločnosti Lidl Slovensko, do priemyselného parku.

Sereď môže získať ďalších strategických investorov

Spoločnosť Lidl Slovensko plánuje v tejto lokalite na jar otvoriť svoje najmodernejšie logistické centrum. Čím je tento priemyselný park taký jedinečný? Má potenciál prilákať aj ďalších strategických investorov?

Určite áno. Spoločnosť Lidl Slovensko  v Seredi buduje svoj najmodernejší centrálny logistický sklad v odhadovanej celkovej výške investície takmer 60 miliónov eur a vytvorí takmer 200 pracovných miest.  Príchod spoločnosti Lidl bol veľmi dôležitý moment pre priemyselný park, jeho ďalší vývoj, ako aj pre zintenzívnenie našej spolupráce s mestom Sereď pri príprave nového priemyselného parku v tomto meste. Priemyselná zóna Sereď – Juh má svojou rozlohou, kompaktnosťou územia, ako aj stavebnou pripravenosťou potenciál získať viacerých zaujímavých investorov strategického významu a vytvoriť tak podľa projektovej dokumentácie až do 5700 nových pracovných miest. Jej rozloha je približne 240 hektárov. Nachádza sa priamo pri rýchlostnej komunikácii R1, má vybudované dopravné napojenie. Umiestnená je v strategickej polohe medzi Bratislavou, Trnavou, kde je postavený automobilový závod PSA PEUGEOT CITROËN, ako aj Nitrou s avizovanou investíciou firmy Jaguar Land Rover. V priemyselnej zóne Sereď – Juh existujú všetky stavebné povolenia na infraštruktúru, zahájená bola výstavba základnej infraštruktúry a jej dokončenie je plánované na december 2015. Takto pripravený park s kompaktnosťou územia je na Slovensku jedinečný. Všetky tieto skutočnosti ho predurčujú na úspech. Svedčí o tom aj jeho účasť vo veľmi úzkom výbere lokalít takých významných klientov, ako je Washington Penn Plastics, ThyssenKrupp, Nexen Tyres či Apollo Tyres z Indie.

Sereď môže získať ďalších strategických investorov

Zdroj: REBOD SK

Priemyselný park tento rok získal aj významnú investíciu od štátu, 4,5 milióna eur. Požiadali ste ako developer štát o dotáciu?

Dotáciu žiadalo a aj dostalo mesto Sereď, nie developer. V apríli 2015 bola ministerstvom hospodárstva zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb. Mesto Sereď sa rozhodlo túto šancu využiť, zabezpečilo potrebnú dokumentáciu a podalo žiadosť o dotáciu v zmysle podmienok výzvy. So svojou žiadosťou bolo úspešné a na základe pridelenej dotácie v súčasnosti buduje v priemyselnom parku chýbajúcu infraštruktúru, aby tak pripravilo v Seredi priemyselný park pre ďalších potenciálnych klientov v oblasti priemyselnej výroby.

Vzťahy medzi developerom a mestom vždy nebývajú ideálne. Aké sú tie vaše s mestom Sereď?

Ako som už hovoril, náš vzťah s mestom Sereď sa vyvíjal dlhší čas a postupne. Dnes môžem povedať, že ako investor naozaj cítime podporu mesta a naše vzťahy so samosprávou sú korektné, čo predznačuje spokojnosť na oboch stranách. Mesto Sereď  vybudovaním takéhoto strategického parku získa potrebné finančné prostriedky na ďalší rozvoj mesta v podobe daní, zvýši sa zamestnanosť jeho obyvateľov a v neposlednom rade získa na celkovej atraktivite v rámci regiónu.

Sereď môže získať ďalších strategických investorov

Ďakujeme za rozhovor.

Viac info o priemyselnom parku na www.pzsj.sk