Študenti všetkých ročníkov Fakulty architektúry STU v Bratislave mohli na skrášlenie kruhových objazdov navrhnúť architektonické objekty alebo umelecké inštalácie.

Ich projekty, ktoré vznikli pod vedením pedagógov, hodnotila porota zložená zo zástupcov fakulty, developera aj architektonického štúdia Compass, ktoré je autorom Slnečníc.

Najlepších odmenili

Budúci architekti k zadaniu dostali aj detailné informácie o technických obmedzeniach vrátane existujúcich inžinierskych sietí v mieste či dopravných limitov.

„Práve podobnými zadaniami sa študenti naučia svoje teoretické vedomosti aplikovať a prepojiť s reálnymi podmienkami,“ hovorí výkonný riaditeľ Cresco Group na Slovensku Ján Krnáč.

Developer autorom desiatich najlepších riešení rozdelil odmenu 5-tisíc eur. Každému autorovi z toho išlo 200 eur, piati najlepší podľa výberu poroty dostali ešte odmenu 600 eur.

„Prezentácia návrhov študentov bola veľmi zaujímavá. Pre študentov je trénovanie prezentácie svojich návrhov veľmi dôležité. Teší ma, že niektoré návrhy boli naozaj výborné,“ zhodnotil Juraj Benetin, architekt a spolumajiteľ Compass Atelier.

Medzi najlepšími návrhmi bol podľa poroty ten od študentky Sáry Pavlovej, ktorá hlavný kruhový objazd navrhla s objektom centrálneho prstenca vo farebnom stvárnení. Zvyšní ocenení pracovali vo dvojiciach. Paulína Homolová a Tomáš Perďoch dostali špeciálne uznanie za umelecký dojem a Lucia Barančoková s Miriam Butkovou uznanie za celkový dojem.

Fakulta víta možnosť prepojenia s praxou

Fakulta architektúra víta podobné možnosti pre študentov zapojiť sa do reálnych zadaní už počas štúdia.

„Fakulta vo svojej akademickej podstate ich nikdy dostatočne nepripraví na reálnu prax. A práve táto forma workshopu previazaného na reálne zadanie prirodzene učí študenta rozvíjať takú podstatnú časť znalostí každého architekta – vedieť počúvať investora, pochopiť ho a nájsť riešenia, ktoré dávajú reálne a dostatočné odpovede na otázky všetkým zainteresovaným – investorovi, užívateľom, ako i samotnému prostrediu,“ hovorí Jozef Bátor z fakultného Ústavu architektúry občianskych budov.