Projekt pripravuje na území, ktoré je zo severnej strany vymedzené objektom 4in, z juhu ohraničené Exnárovou ulicou, z východnej strany panelovým domom a zo západnej strany objektom predajne a Ulicou Ivana Horvátha, ktorá spája gymnázium a Ružinovskú ulicu. Na pozemku sa dnes nachádza fontána a spevnená plocha, ktorá slúži na parkovanie.

„Celkový dojem z námestia je zlý, je nevyhovujúce a nefunkčné. Námestie nespĺňa funkciu zhromaždovaciu ani oddychovú, ale v mieste, ktoré má slúžiť na oddych obyvateľov, sú na poškodených spevnených i nespevnených plochách okolo zanedbanej fontány chaoticky zaparkované automobily,“ píše v zámere investor, ktorý je zároveň aj majiteľom dotknutých pozemkov.

Na pozemku s rozlohou 2 737 štvorcových metrov chce investorská firma postaviť dvojpodlažnú podzemnú garáž s parkovacou plochou 4 148 štvorcových metrov, na ktorej bude 149 parkovacích stojísk. Vstup do garáží by mal byť situovaný v juhovýchodnom rohu námestia.

Na streche garáží ma vzniknúť nové námestie, dominantou má byť fontána, ktorá je tam aj dnes. „Existujúca plastika fontány „Vodný kvet“ sa zachová a použije sa v novej nádrži fontány,“ naznačuje investor, ktorý navrhuje vodnú atrakciu osvetliť LED technológiou.

V Ružinove pripravujú parkovací dom aj revitalizáciu námestia

Projekt parkovacích garážov a revitalizácie námestia Zdroj: EIA/Elite Holding

Investor počíta aj s celkovou úpravou námestia. „Okolo fontány sú navrhnuté spevnené plochy a plochy zelene. V časti námestia sa uvažuje s detským ihriskom,“ píše investor. Okrem nich sú v pláne aj nové lavičky či fitnes prvky.

Projekt počíta s rozpočtom na úrovni jedného milióna eur a investor predbežne predpokladá, že so stavebnými prácami by sa mohlo začať už na jar. Prevádzka celého objektu by sa mala spustiť pred letom 2018.