Spoločnosť Orava-Stav získala pozemky v území hornej Mlynskej doliny medzi Cestou mládeže a potokom Vydrica do prenájmu na 25 rokov vo verejnej súťaži, ktorú mesto vyhlásilo ešte v roku 2014. Platí za ne symbolické nájomné 1 euro ročne.

Podmienkou nájmu bolo na vlastné náklady vybudovať areál záhradnej reštaurácie so zachovaním sakrálnej stavby Rotunda a jej zapojením do nového riešenia. Súčasťou areálu má byť aj Labutí pavilónik obnovený na pôvodných základoch, tanečný parket, drevené prístrešky a oddychová plocha s ohniskami. Projekt má zahŕňať aj revitalizáciu toku Vydrice.

Práce majú byť podľa zmluvy dokončené do 30 mesiacov od podpísania zmluvy v októbri 2014. Spoločnosť pôvodne chcela začať už vlani v januári, pozemky však pre problémy s nájomcom starých priestorov prevzala až v marci.

Rodina poslanca Hlinu oživí Rotundu na Železnej studničke

Železná studnička - Rotunda - situácia obnovy areálu Zdroj: Orava-Stav

„Hlavnými objektmi bude rekonštrukcia Labutieho pavilónu v čo najväčšej možnej miere podľa pôvodného plánu a veľkosti, a tiež výstavba mestskej horárne. V objekte Labutieho pavilónu bude možné realizovať rôzne kultúrne podujatia, výstavy či prezentácie. Počas bežnej prevádzky bude využívaný ako libresso," povedala pri prezentácii projektu po podpise zmluvy pre TASR manželka poslanca Martina Hlinová, ktorá prevádzkuje rodinné reštaurácie. Ako dodala, projekt bude architektonicky koncipovaný ako pocta Dušanovi Jurkovičovi.

Rodina poslanca Hlinu oživí Rotundu na Železnej studničke

Železná studnička - Rotunda - nákres záhradnej reštaurácie Zdroj: Orava-Stav

Orava-Stav teraz predložil projekt na posúdenie vplyvov na životné prostredie. Výstavbu chce začať na budúci rok, trvať by mala 12 mesiacov a vyžiadať si náklady vo výške 1,26 milióna eur. Objekty reštaurácie a pavilóna vzniknú na mieste pôvodného kúpeľného domu z roku 1828 zbúraného v roku 1970.

Jednopodlažný objekt záhradnej reštaurácie má mať úžitkovú plochu 747 štvorcových metrov a terasu s plochou 131 m2. Labutí pavilón, pôvodne postavený začiatkom 20. storočia, má plochu 330 m2. Obnova pamiatkovo chránených objektov Rotundy a Medzníka I. bude riešená v samostatnom projekte.

Rodina poslanca Hlinu oživí Rotundu na Železnej studničke

Železná studnička - Rotunda - nákres Labutieho pavilónu Zdroj: Orava-Stav

Investor zámeru, spoločnosť Orava – Stav, prevádzkuje Biofarmu Príroda v Stupave, bratislavské reštaurácie Slovak Pub, Pizzeria Europa, Bratislavská reštaurácia – Flagship, Kláštorný pivovar a bufet na Železnej studničke. Zamestnáva okolo 130 ľudí.