Radiála denne prepraví do centra mesta a z neho viac ako 30-tisíc cestujúcich. Mesto preto počíta s tým, že dosah rekonštrukcie na dopravu a aj komfort obyvateľov bude veľký.

„Od 22. júna do 20. decembra nás čakajú prvé dve etapy rekonštrukcie radiály. Obnova radiály je nevyhnutná, ak by sme k nej nepristúpili, hrozilo by nám pre havarijný stav jej kompletné odstavenie. Po rekonštrukcii však bude rýchlejšia, tichšia a bezpečnejšia,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Nová trať skráti cestu o tri minúty

Cestovanie z konečnej električiek v Dúbravke k tunelu sa po modernizácii skráti o tri minúty aj vďaka preferencii električiek na všetkých križovatkách. Veľké prestupné uzly, zastávky Molecova a Damborského, budú riešené ako integrované prestupné zastávky.

Dôjde k vybudovaniu nových nástupísk zastávok, vybavených osvetlenými prístreškami pre cestujúcich, s automatmi na výdaj cestovných lístkov aj s elektronickým informačným systémom. Prístup k nim bude bezbariérový.

Vjazd električiek do obratiska v Karlovej Vsi bude umožnený aj zo smeru Dúbravka, čo prispeje k uľahčeniu riešenia náhradnej dopravy počas mimoriadnych odstávok električkovej premávky. Veľká časť trate bude zazelenaná.

Rekonštrukcia dúbravsko-karloveskej radiály prinesie obmedzenia, štartuje v júni

Rekonštrukcia karlovesko-dúbravskej radiály Zdroj: Mesto Bratislava

V prvej fáze rekonštrukcie od 22. júna do konca septembra príde k výluke električiek od Molecovej ulice až po konečnú v Dúbravke. Výluka električiek v čase modernizácie Dúbravsko-karloveskej radiály bude riešená náhradnou autobusovou dopravou – linka X5, a posilnením liniek 29, 83 a 84. Linka X5 bude v plnej miere zabezpečovať dopravu cestujúcich zo zastávky Molecova – dočasnej konečnej zastávky električiek, ďalej do Karlovej Vsi a Dúbravky.

„Najnáročnejšia časť rekonštrukcie bude hlavne počas letných prázdnin, keď je nápor cestujúcich v ranných a popoludňajších špičkách najmenší. Z dôvodu neexistencie obratiska električiek na Molecovej budú do Karlovej Vsi vypravované výlučne obojsmerné električky,“ priblížil M. Vallo.

Obmedzenia aj pre šoférov

Po ukončení prvej etapy sa spustí doprava električiek na koniec Karlovej Vsi a náhradná autobusová doprava bude ďalej zabezpečovať dopravu z karloveského obratiska ďalej do Dúbravky. V tomto režime bude MHD fungovať do 20. decembra.

Rekonštrukcia dúbravsko-karloveskej radiály prinesie obmedzenia, štartuje v júni

Rekonštrukcia karlovesko-dúbravskej radiály Zdroj: Mesto Bratislava

Dopravné obmedzenia počas modernizácie radiály sa dotknú aj individuálnej automobilovej dopravy, keďže pre manipulačné práce bude jeden zo štyroch jazdných pruhov zatvorený. Všetka cestná doprava cez Karlovu Ves v smere z Dúbravky bude vedená v dvoch pruhoch a doprava do Dúbravky pôjde len jedným vyhradeným pruhom.

Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová uviedla, že je to veľmi očakávaná, ale zároveň aj obávaná rekonštrukcia a bude skúškou pre mesto, Dopravný podnik Bratislava (DPB), cestujúcich i vodičov.

„Žiaľ, musíme prejsť obdobím, ktoré bude naozaj ťažké. Veľmi kvitujem, že veľmi ťažké etapy rekonštrukcie sú načasované práve na letné obdobie, keď je najmenšia premávka v meste,“ povedala.

Verí, že si počas leta dokážu obyvatelia nastaviť a prispôsobiť životný režim tak, aby ťažkosti s dopravou boli minimálne. „Dostali sme prísľub, že bude súčasne pracovať niekoľko čiat,“ podotkla Čahojová s tým, že v najhustejšie obývanej sídliskovej časti obyvatelia budú zaťažení stavbou najkratší možný čas. Podľa starostky by sa práce nemali uskutočňovať v nočných hodinách. Ako tvrdí, nepožaduje to ani zhotoviteľ.

Kúpili jazdené autobusy z Rakúska a Nemecka

Predseda predstavenstva DPB Michal Dekánek spresnil, že rekonštrukcia bude rozdelená na etapy, prvé dve budú tento a ďalšie dve budúci rok. „Najskôr to bude etapa, kde sa budú meniť električkové výhybky pri tuneli, a potom to bude etapa od tunela až po Molecovu, po terminál, ktorý vznikne. Ukončenie sa predpokladá v septembri 2020,“ uviedol s tým, že budúci rok sa začne pracovať už na jar a najväčšia výluka, ktorá sa dotkne aj trolejbusov jazdiacich na Dlhé diely, sa začne v lete 2020.

M. Dekánek deklaruje, že DPB je na rekonštrukciu pripravený. Počet električiek bude dostatočný. Preškolili aj niektorých vodičov električiek na vodičov autobusov. V prípade kĺbových autobusov musel DPB pristúpiť ku krízovejšiemu riešeniu a nakúpil autobusy z „druhej ruky“ z Rakúska a Nemecka. Do Bratislavy by mali prísť v najbližších dňoch.

Mesto bude modernizáciu financovať pomocou eurofondov, ktoré pokryjú 85 percent nákladov, päť percent má hradiť mesto, desať percent štát. Konzorcium DK Radiála tvoria firmy TSS Grade, Metrostav, Swietelsky – Slovakia a ELZA - Elektromontážny závod Bratislava.

Rekonštrukcia sa bude týkať úseku električkovej trate od tunela pod Hradom po križovatku ulíc M. Sch. Trnavského a Hanulova v Dúbravke. Od tejto časti po jej koniec na ulici Pri kríži sa trať modernizovala v roku 2014. Podľa zámeru sa má kompletne vymeniť električkový zvršok aj spodok spolu s odvodnením. Obnoviť sa majú aj nástupištia.

Zmena dopravy aj v Lamači

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály ovplyvní aj motoristov, ktorí na tranzit do centra hlavného mesta či Petržalky využívajú prejazd cez mestskú časť Bratislava-Lamač a napojenie na diaľničný privádzač v lokalite Záluhy. Na križovatke Lamačská cesta/Janka Alexyho bude organizácia dopravy upravená tak, že prednosť v jazde dostanú vozidlá smerujúce z Dúbravky, nie z Lamača ako doteraz.

„Opatrenie má čo možno najviac eliminovať zápchy v dôsledku zvýšenej premávky po Ulici Janka Alexyho,“ vysvetlil hovorca hlavného mesta SR Peter Bubla. Vodičom prichádzajúcim do mesta z Lamača či Záhorskej Bystrice odporúča magistrát využiť radšej vjazd na diaľnicu na križovatke Diamant v lokalite Bory.

„Tí, ktorí budú cestovať z Lamača v smere na Patrónku, budú môcť aj ďalej v nezmenenej podobe využívať spojenie po Lamačskej ceste,“ dodal P. Bubla. Zmenený režim má platiť do skončenia sa prvých dvoch etáp modernizácie radiály do decembra 2019.

O prejazde cez Lamač počas rekonštrukcie radiály hovoril na štvrtkovej tlačovej konferencii aj starosta mestskej časti Lukáš Baňacký. Avizoval, že letné obdobie počas prvej fázy rekonštrukcie chcú v mestskej časti využiť na testovanie riešení, ktoré by mali prispieť nielen k väčšej plynulosti premávky na hlavných dopravných tepnách, ale mali by slúžiť aj na zamedzenie neželaného tranzitu cez komunikácie vnútri Lamača.

„V najbližšom období zvoláme obyvateľov, ktorým vysvetlíme, aké opatrenia sme prijali, čo si od toho sľubujeme. Po letnom období tieto opatrenia vyhodnotíme a verím, že nájdeme trvalé riešenie na zamedzenie neželaného tranzitu cez mestskú časť,“ povedal L. Baňacký.