Realitný trh v rámci krajín Európy, Blízkeho východu a Afriky (EMEA) je napriek výraznému dopadu koronakrízy stále v dobrej kondícii. Odzrkadliť by sa to malo už v druhom polroku tohto roka. Vychádza to z polročnej správy realitno-poradenskej spoločnosti CBRE s názvom „Real Estate Market Mid-Year Outlook 2020“.

Rovnako tak títo odborníci tvrdia, že objem investícií by sa mal do roku 2022 vrátiť na úroveň pred vypuknutím pandémie, ktorá bola rekordná.

„V období pred vypuknutím pandémie sme boli svedkami rekordných objemov investícií. Aktuálna situácia však v krátkodobom horizonte značne ovplyvnila dopyt nájomcov, v dôsledku čoho došlo k náhlemu poklesu investícií v tejto oblasti,“ vysvetľuje Jos Tromp, riaditeľ oddelenia výskumu trhu pre krajiny EMEA v spoločnosti CBRE.

Predpoklady trhu stabilizovať sa

Poznamenal zároveň, že stále nízke úrokové sadzby spojené s dostatkom voľného kapitálu nasvedčujú tomu, že trh má tie najlepšie predpoklady na to, aby sa opäť stabilizoval. „Zároveň sa ukázalo, že niektoré odvetvia nehnuteľností sú voči dopadom koronakrízy veľmi odolné.“

Faktom ale zostáva, že koronakríza ovplyvnila sektor nehnuteľností v prvom polroku pomerne silno. Očakáva sa, že celkový objem investícií do európskych nehnuteľností sa tento rok oproti tomu minulému zníži o 30 až 40 percent.

V prípade trhu s nehnuteľnosťami na Slovensku sú však predpovede odborníkov pozitívnejšie. „Investičná aktivita v tomto roku by mohla prekonať, v prípade priaznivého vývoja na trhu, dokonca aj objem investícií z roku 2019. Tie sa vyšplhali až na 641 miliónov eur,“ opisuje Ľubor Procházka, obchodný riaditeľ CBRE Slovensko. V najbližších kvartáloch by mal vraj silnieť aj záujem investorov o komerčné budovy. Lákadlom je pre nich značné rozšírenie výnosov.  

Dopyt po „smart“ kanceláriách

CBRE ďalej tvrdí, že dopyt nájomcov po kancelárskych priestoroch v rámci celej Európy sa čoraz viac sústreďuje na tzv. „smart“ kancelárie. Ich hodnota sa v porovnaní so staršími budovami alebo nehnuteľnosťami s potrebou rekonštrukcie neustále zvyšuje. Čoraz dôležitejšími kritériami nájomcov pri výbere priestorov sú totiž práve atribúty ako zdravie zamestnancov a udržateľnosť.

Vysoko kvalitné a bohato vybavené kancelárske priestory v centre mesta majú aj naďalej odzrkadľovať DNA a značku v nich sídliacich firiem. Zároveň, aj vďaka nim si spoločnosti budú môcť udržať svojich zamestnancov či prilákať do svojich radov nové talenty rýchlejšie ako konkurencia. Podľa polročnej správy spoločnosti CBRE sa vďaka tomu obnoví príťažlivosť kancelárskych priestorov najvyššej, áčkovej kvality.

Logistika kríze odolávala

Koronakríza ovplyvnila v najmenšej miere sektor logistických nehnuteľností. V čase, keď bol obmedzený predaj tovaru v maloobchodných kamenných prevádzkach, zaznamenal tento segment výrazný nárast dopytu v rámci online obchodu. Spoločnosť CBRE predpokladá, že silný dopyt zo strany nájomcov vyvolá aj veľký záujem investorov. Niektorí z nich sa pritom budú snažiť zvýšiť svoj podiel v logistických aktívach, iní zasa budú chcieť vstúpiť do tohto sektora nehnuteľností po prvýkrát.    

Koronakríze sa v prvom polroku tohto roka nepodarilo prelomiť ani dopyt po aktívach v rámci nájomného bývania. Tento sektor ponúka aj naďalej stabilný príjem, čo je hlavným dôvodom neustále rastúceho záujmu investorov, a to nielen v prípade už zabehnutých trhov s nájomným bývaním v západnej a severnej Európe, ale aj v rámci ešte len vznikajúcich trhov s týmto druhom nehnuteľností v južnej Európe.

Výzva pre maloobchod

Na druhej strane, koronakríza bola výzvou pre odvetvie maloobchodu, v rámci ktorého bolo nariadené uzatvorenie obchodov, čím sa zvýšil dopyt po nakupovaní cez internet. V dôsledku toho spoločnosť CBRE očakáva, že dôjde k posunu smerom k flexibilnejším nájmom, väčšej neobsadenosti priestorov, ale aj rozširovaniu výnosov.