Spoločnosť pritom predpokladala, že s búracími prácami začne ešte v roku 2019 a následne v roku 2020 s rekonštrukčnými prácami.

„Rekonštrukcia budovy Osobného prístavu prinesie skvalitnenie služieb pre cestujúcich vo vnútrozemskej vodnej doprave na úrovni 21. storočia, odstráni sa jej žalostný vzhľad a prinesie ďalší priestor pre Bratislavčanov, ktorý im umožní bližší kontakt s medzinárodným veľtokom - riekou Dunaj,“ poznamenal M. Považan.

Počíta sa s päťmiliónovou investíciou 

Rekonštrukčné práce by mali trvať 18 mesiacov, celková investícia sa odhaduje na päť miliónov eur.

Avšak už v minulosti sa objavila kritika a podnety zo strany niektorých aktivistov či rôznych iniciatív, ktorí kritizovali návrhy rekonštrukcie.

Jednou z nich bola aj občianska iniciatíva Bratislava otvorene. Poukazovala na to, že dostavba zničí celkový chránený vizuál panorámy Starého Mesta a jeho nábrežnej promenády, výrazne zdeformuje pamiatkovo chránené diaľkové pohľady a potlačí vizuálnu dominanciu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) – budovy Slovenského národného divadla i ďalších NKP. Navrhovanú dostavbu označila preto za necitlivú.

Projekt rekonštrukcie Osobného prístavu stále čaká na územné rozhodnutie

Osobný prístav v Bratislave Zdroj: TASR

SPaP-LOD však s týmito tvrdeniami nesúhlasí. „Podľa nášho názoru sú tieto kritiky a podnety neopodstatnené, nedôvodné a ich skutočný dôvod nám zostáva skrytý. Ani jedna z iniciatív neprejavila záujem o rokovanie, nie je nám zrejmé, z akých informácií a podkladov ich podnety vychádzajú,“ zdôraznil M. Považan.

Zároveň podotkol, že otázkou vzhľadu, výšky a objemu, či dispozičného riešenia budovy po rekonštrukcii sa zaoberali príslušné orgány a ich pripomienky a upozornenia boli do projektu modernizácie a rekonštrukcie budovy zapracované.

Objekt znížili 

Výsledkom má byť, že bude v maximálnej miere zachovaný vzhľad nábrežia na jednej strane a na strane druhej sa vyhovie potrebám medzinárodnej vodnej osobnej dopravy a s ňou súvisiacej infraštruktúry pre 21. storočie.

Projekt rekonštrukcie Osobného prístavu stále čaká na územné rozhodnutie

Osobný prístav v Bratislave (návrh podoby) Zdroj: PIO Keramoprojekt

Spoločnosť už v minulosti poznamenala, že výška budovy nedosiahne ani výšku stromov nachádzajúcich sa v blízkosti budovy na nábreží.  

Budova osobného prístavu v Bratislave bola dostavaná v roku 1969 a čiastočnou rekonštrukciou prešla v polovici 90. rokov 20. storočia.