Projekt, ktorý pripravuje Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, je z hľadiska nákladov na výstavbu a nasledovného predaja investorovi finančne nenávratný. Do výstavby parku s rozlohou 315 hektárov by mal štát investovať 122,5 milióna eur, no výnosy z predaja pozemkov budúcim investorom sa pohybujú na úrovni 47 až 62,6 milióna eur, uviedol Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP).

Útvar nehodnotil makroekonomické prínosy projektu a zameral sa iba na minimalizáciu nákladov a maximalizáciu príjmov.

„Projekt je finančne nenávratný. Očakáva sa však, že prinesie dodatočné ekonomické prínosy vďaka príchodu strategického investora, ktoré v súčasnosti nie je možné relevantne kvantifikovať. Očakávané náklady projektu sú 122,5 milióna eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH), z toho 9,5 milióna eur je transfer medzi štátnymi inštitúciami a 113 miliónov eur dodatočné náklady štátu,“ uviedol ÚHP.

Chýba stratégia rozvoja priemyselných parkov

Investičný projekt MH reaguje na rozhodnutie automobilky BMW z roku 2018, keď sa Slovensko neúspešne uchádzalo o umiestnenie závodu. Podľa predstaviteľov automobilky bola dôvodom slabá pripravenosť priemyselného parku.

Podľa štúdie uskutočniteľnosti v posledných troch rokoch prejavili o park s rozlohou minimálne 250 hektárov záujem dvaja strategickí investori.

Vybudovanie dostatočne veľkého parku by mohlo prilákať strategického investora. Štátu však podľa ÚHP chýba stratégia rozvoja priemyselných parkov, na základe ktorej by bolo možné hodnotiť ciele projektu.

Hodnotená štúdia neanalyzuje iné lokality ani iné formy podpory zahraničných investícií. Nie je teda podľa útvaru hodnoty za peniaze možné ukázať, že ide o najlepšiu alternatívu.

Pomôže zníženie nákladov

ÚHP zdôraznil, že rozpočet na vybudovanie priemyselného parku je možné znížiť. Už počas prípravy boli znížené náklady o 13,5 milióna eur s DPH napríklad zmenšením šírky komunikácií či zmenou parametrov zásobovania plynom.

Dodatočné zníženie nákladov by sa mohli dosiahnuť, okrem iného, znížením plánovanej kapacity čistiarne odpadových vôd či spracovaním dopravno-kapacitného posúdenia vnútroareálovej dopravy, čo môže znížiť požiadavky na potrebné komunikácie.

Na snímke minister hospodárstva SR Richar Sulík (SaS) počas tlačového brífingu k predstaveniu plánovaného priemyselného parku v Rimavskej Sobote 23. februára 2021. EASYFOTO TASR - Lukáš Mužla
Neprehliadnite

O priemyselný park v Rimavskej Sobote už prejavilo záujem päť firiem, oznámil Sulík