„Pracujeme ďalej na projekte,“ hovorí PR manažérka Daniela Stričková s tým, že bližšie informácie zatiaľ neposkytujú. Opatrnosť vysvetľuje tým, že o projekte sa objavilo veľa nepravdivých informácií.

Nový zámer počíta s výrazným zväčšením areálu pre filmovú produkciu. Výrazne narástla aj investícia do projektu – zo 60 na 103 miliónov eur. Financovať ho majú zahraniční investori z IT a filmového priemyslu, povedal pre TREND Reality pri predložení prvého zámeru majiteľ Solid Enterprise, producent Marek Veselický. Investor doteraz nespresnil, či sú už dohody podpísané a o koho ide.

Úspech projektu mali podporiť aj stimuly lákajúce najmä zahraničné filmové produkcie, ktoré ministerstvo kultúry zaviedlo od vlaňajška. Filmárom, ktorí pri nakrúcaní na Slovensku minú aspoň dva milióny eur, zaručujú vrátenie 20 percent z reálne preinvestovaných prostriedkov cez Audiovizuálny fond.

„Filmové a televízne štúdiá s najnovšími technológiami poskytnú podporu pre tuzemské i zahraničné filmové projekty, kreatívny a zábavný priemysel,“ píše sa v zámere. Vzniknúť má 320 pracovných miest.

Projekt filmových štúdií v Jarovciach sa zväčšuje

Film Park Jarovce Zdroj: Solid Enterprise

Zmenený projekt zaberie vyše štvornásobnú plochu oproti pôvodému zámeru – 27,6 hektára namiesto šiestich hektárov. Zastavaných má byť necelých šesť hektárov. Samotná výrobná plocha má narásť o polovicu. Vzrastie preto aj počet parkovacích miest z 355 na 495.

V areáli však má byť aj viac zelene a pribudla vodná plocha. Do projektu bol zapracovaný aj biokoridor pre ochranu živočíchov. Počíta sa s využitím alternatívnych zdrojov energií.

Film Park má vyrásť v troch etapách. V prvej má vzniknúť filmová hala so zázemím pre produkciu a postprodukciu. V ďalších troch objektoch majú byť dielne na výrobu a skladovanie kulís. V samostatnom objekte má byť technické zázemie celého areálu.

Druhá fáza má rozšíriť kapacity filmových štúdií, vytvoriť voľné plochy na exteriérové scény, ubytovanie pre produkcie a školiace centrum. V tretej fáze má technologické zázemie pre filmovanie doplniť kreatívny park s rozličnými zónami a vodná plocha s pieskovými plážami na nakrúcanie scén rôznorodého zamerania.

Projekt filmových štúdií v Jarovciach sa zväčšuje

Film Park Jarovce Zdroj: Solid Enterprise

V rámci vyvolaných investícií projekt počíta s rekonštrukciou cesty III. triedy a vybudovaním kruhového objazdu, pripojenia na diaľnicu, rekonštrukciou a vybudovaním novej energetickej infraštruktúry.

Výstavba celého areálu je naplánovaná na sedem rokov od vydania stavebného povolenia. Prvá fáza má predbežný termín výstavby v rokoch 2015 – 2016. Projekt sa však už niekoľkokrát odkladal. Podľa pôvodných plánov mal byť hotový na budúci rok.

Prvotný zámer prešiel posudzovaním vplyvov na životné prostredie, ktoré predchádza územnému a stavebnému konaniu. Pripomienky sa týkali najmä vybudovania biokoridoru a dopravného riešenia.

Mesto a mestská časť ich vzniesli aj na základe inciatívy obyvateľov Jaroviec, ktorí sa obávali prejazdu kamiónov cez obec. Projekt totiž sľuboval vybudovať pripojenie priamo z diaľnice D4 až dodatočne.

Projekt filmových štúdií v Jarovciach sa zväčšuje

Film Park Jarovce - situácia Zdroj: Solid Enterprise