Mesto je v tomto prípade tlačené časom, keďže projekt má byť hotový do konca roku 2023. Práve vtedy sa totiž končí programové obdobie, z ktorého sa čerpajú eurofondy.

Podľa plánov

Mesto hovorí, že všetko ide podľa plánov. „Projekt predĺženia električkovej trate do Petržalky ide podľa schváleného harmonogramu Európskou komisiou a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky,“ konštatuje dosluhujúci primátor Ivo Nesrovnal.

Projekt druhej etapy električkovej trate do Petržalky dostal povolenie

Električková trať do Petržalky Zdroj: Mesto Bratislava

Aktuálne prebieha proces projektovania dokumentácie pre stavebné povolenie. „Po správoplatnení územného rozhodnutia procesne nasleduje podanie žiadosti o stavebné povolenie na stavebný úrad MČ Petržalka. Po získaní stavebného povolenia nasleduje vysúťaženie zhotoviteľa stavby a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok,“ vysvetľuje primátor.

Sedem zastávok

Električková trať má mať v úseku od Rusovskej cesty po Janíkov dvor cez centrálnu petržalskú os celkovú dĺžku 3,8 kilometra.

Podľa zverejnených informácií by mala mať druhá etapa trate celkom sedem zastávok: Chorvátske rameno, Gessayova, Zrkadlový háj, Stred, Veľký Draždiak, Lietavská a Janíkov dvor.

Prístupové trasy k zastávkam majú byť bezbariérové, zastávka Janíkov dvor a Stred by mali byť obsluhované aj výťahom. Súbežne s radiálou majú byť vybudované cyklotrasy, cesty, ako aj chodníky k zastávkam.

Predpokladané náklady na projekt vyčíslilo vedenie mesta na 114 miliónov eur. Ešte pred dvoma rokmi však boli odhady o takmer 40 miliónov eur nižšie. Vyplývalo to z toho, že začiatok stavebných prác odhadlo mesto na rok 2018. Tento termín však nebol dodržaný.