Myšlienka založenia parku v lokalite, ktorá je známa najmä vďaka gotickému kostolu zo 16. storočia, je stará asi štyri roky. „Samotný nápad vznikol v mysli pána farára. Priestor v blízkosti bol zanedbaný a slúžil ako skládka odpadov. Pôsobilo to rušivo,“ vysvetľuje pre TREND Reality predsedníčka Občianskeho združenia Malá Fatra Veronika Kubalová.

Pódium aj mólo

Práve toto združenie sa rozhodlo víziu parku zrealizovať, keď získalo od farnosti pozemky na prenájom. „Rozhodli sme sa, že návrh premeny územia na park spravíme poriadne, aj preto sa myšlienka neustále rozvíjala,“ vysvetľuje V. Kubalová. Už vlani požiadali príslušné úrady o povolenia. V týchto dňoch dostali územné rozhodnutie.

Súčasťou parku, ktorého rozloha presiahne 20-tisíc štvorcových metrov, bude prestrešené pódium, ktoré má slúžiť na kultúrne podujatia aj lavičky. Prirodzenou súčasťou parku bude aj mokraď, v ktorej bude situované mólo so sedením.

Pri Žiline menia skládku na rodinný park s atrakciami

Vizualizácie projektu Park sv. Juraja Trnové Zdroj: OZ Malá Fatra

V severnej časti parku bude umiestnené detské ihrisko pre deti od jedného roka. V parku má byť päť vetiev mlátového chodníka. Kým hlavná vetva s označením AS má mať šírku štyri metre, ďalšie štyri sú o polovicu užšie. Súčasťou parku má byť aj cyklochodník, ktorý prepojí Vodné dielo Žilina s mestskou časťou Trnové.

Už tento rok

Autori projektu chcú, aby bol dodržaný pôvodný charakter terénnej modelácie. Premena parku však vyžaduje navezenie ornice vo výške asi 30 centimetrov. „Celkový charakter výsadieb bude mať pôvodný ráz, bude prirodzene prechádzať do okolitej krajiny, čím sa s ňou prakticky spojí, vytvorí priestor pre šport a rekreáciu a v neposlednom rade skultúrni okolie unikátneho dreveného kostolíka sv. Juraja,“ vysvetľuje investor v oficiálnych dokumentoch.

Prvú časť projektu by chceli začať realizovať už tento rok. „Sme len občianske združenie a naše finančné možnosti sú limitované. Chceli by sme využiť granty a finančné príspevky,“ hovorí V. Kubalová. Rozpočet celého projektu ešte nevedela konkretizovať, potvrdila však, že časť finančných prostriedkov už majú prisľúbenú.