Dostavba rozšíri štvorpodlažnú kancelársku budovu medzi garážami za novými bytovými domami postavenými na Tomášikovej ulici oproti kostre bývalého obchodného domu Ružinov. Rovnako vysoký nový objekt navrhnutý Ateliérom 3M má zabrať 117 štvorcových metrov zelenej plochy.

„Žiadame o okamžité pozastavenie a rešpektovanie obyvateľov, ako aj tých, ktorí tam majú svoje garáže. Nakoľko je dovolenkové obdobie, snažíme sa získať podpisovú akciu proti stavbe a hlavne proti arogancii,“ uvádzajú obyvatelia.

Poukazujú pritom na viaceré negatívne dosahy výstavby, napríklad zhoršenie už i tak zlej dopravnej situácie, zatemnenie, respektíve zamedzenie dostatku svetla pre niektoré byty či porušenie statiky domov a garáží. Poukazujú totiž na to, že už v súčasnosti praskajú steny v bytoch „sadaním“ stavby a urýchlenou výstavbou budovy, ktorej sa dostavba týka. Obyvatelia sa tiež obávajú zníženia hodnoty svojich nehnuteľností, výrubu stromov a zelene, ale tiež prachu a hluku. Nepozdáva sa im ani estetický vzhľad.

„Máme záujem o prostredie nenarúšané škaredými architektonickými stavbami, prístavbami, dostavbami, arogantnými developermi, ktorí neberú ohľad na ľudí, ktorí si zakúpili drahé byty a chcú žiť v pokoji,“ konštatujú občania, ktorí kriticky vnímajú fakt, že už súčasná budova medzi garážami bola postavená načierno, avšak stavebníkovi sa ju podarilo zlegalizovať.

Hovorkyňa mestskej časti Ružinov Jana Pôbišová tvrdí, že stavebný úrad postupoval zásadne podľa zákona. „Keďže stavebník splnil zákonom stanovené podmienky pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, muselo mu byť stavebné povolenie vydané. Starosta je povinný konať v súlade so zákonmi, preto dostavbu povolil,“ konštatuje J. Pôbišová.

Zdôrazňuje, že povolená nie je nadstavba, ale len prístavba pôvodnej administratívnej budovy, a to výhradne do jej výšky. „Účastníci konania sa môžu odvolať v lehote 15 dní odo dňa doručenia stavebného povolenia,“ dopĺňa J. Pôbišová. Na margo negatívnych dosahov, ktoré uvádzajú obyvatelia v súvislosti s výstavbou, podotkla, že boli posudzované už v územnom konaní a následne aj v stavebnom konaní.

Hovorkyňa taktiež potvrdila, že pôvodná administratívna budova sa začala stavať v roku 2006. Vyplýva to z archivovanej dokumentácie. Stavebný úrad začal preto vtedy konanie o dodatočnom povolení, respektíve o odstránení stavby. „Dokumenty z tohto obdobia ukazujú, že v tomto konaní v roku 2008 vtedajší stavebný úrad dodatočne stavbu povolil a kolaudačným rozhodnutím z 9. augusta 2010 povolil jej užívanie,“ dodáva J. Pôbišová.