Zastávka Lamačská brána so záchytným parkoviskom pre 370 áut má umožniť prestup ľudí docházajúcich zo Záhoria do Bratislavy na autobusy a električky mestskej hromadnej dopravy.

Práve nejasný termín a financovanie predĺženia električkovej trate cez Dúbravku a Saratovskej ulice do novej štvrte Bory je jedným z rizík výstavby terminálu. Predĺžená ulica má totiž umožniť prestupy a prechod podjazdom z Dúbravky do Borov.

Terminál má vyrásť v lokalite dnešnej záhradkárskej oblasti. Projekt počíta so 180-metrovými nástupiskami po stranách koľají. Vybavený má byť vizuálnym systémom s informáciami o všetkých druhoch integrovanej dopravy. Prestupy majú zabezpečiť schodiská a výťahy pre peších aj pre cyklistov.

Parkovisko Park & Ride by malo vyrásť na mieste záhradkárskej osady a jeho výstavba by si vyžiadala odstránenie ôsmich stavieb. Prístupné má byť z Agátovej ulice.

Zámer železníc uvádza predbežný termín začiatku výstavby na jún 2018 s dokončením v decembri 2020. Predpokladané náklady dosahujú 5,58 milióna eur.

Projekt terminálov integrovanej dopravy vychádza zo štúdie z roku 2012, ktorá navrhuje výstavbu, opravu a predĺženie niektorých električkových tratí, výstavbu piatich parkovísk P&R (Lamačská brána, Nové Košariská, Zohor, Pezinok, Ivanka pri Dunaji), terminálov v Malackách, Pezinku a Senci.

V Bratislave majú vzniknúť terminály Devínska Nová Ves - zastávka, Lamačská brána, Patrónka, Mladá Garda, Trnávka, Ružinov a Vrakuňa.