Administratívna budova situovaná na Páričkovej ulici vedľa hlavného vjazdu do areálu bola postavená v rámci poslednej, štvrtej fázy rozširovania továrne spolu s výrobnou budovou, budovami vybavenosti a vrátnice na Páričkovej ulici, administratívnou budovou na Košickej ulici, skladmi vnútri areálu a budovou strednej školy na Svätoplukovej ulici.

Búranie Prevádzkovej budovy by malo trvať do polovice septembra. Z najnovších prístavieb už zostane odstrániť iba výrobnú budovu a administratívnu budovu na Košickej. Budova strednej odbornej školy patrí Bratislavskému kraju a zostane zachovaná.

S búraním areálu začal už bývalý majiteľ JF Hamilton. V roku 2012 odstránil štyri objekty, medzi nimi aj najstaršiu budovu zošľachťovne neskôr prestavanú na farbiareň a zámočnícku dielňu z roku 1912. Okrem nich padli hala zošľachťovne (1967) a sklad (1980).

YIT odpojilo v polovici júna minulého roka po vysťahovaní kreatívnej komunity z Pradiarne všetky objekty od inžinierskych sietí. O mesiac začalo búrať vrátnicu a jedáleň susediacu s ubytovňou, ktorú následne začalo rekonštruovať na bytový dom Pari. Vnútri areálu boli zbúrané garáže z roku 1959, stolárska dielňa (1903) a sklad olejov (1930).

Pozrite si, ako pokračuje búranie Cvernovky

Cvernovka - aktuálny stav - búranie odhalilo pôvodnú fasádu a okná Pradiarne Zdroj: TREND Reality

Pozrite si, ako pokračuje búranie Cvernovky

Cvernovka - aktuálny stav - Pradiareň, Silocentrála a výrobná budova Zdroj: TREND Reality

Na jar tohto roka sa začala druhá fáza búrania odstránením Etážovej budovy (1964), budovy hygienických zariadení (1965), mechanickej dielne (1910/1952) a skladu odpadu (1988) priamo nadväzujúcich na pamiatkovo chránenú Pradiareň a k nej prislúchajúcu Silocentrálu, ktoré budú zachované.

Búranie pokračuje spomínanými najnovšími prístavbami. Neskôr sa presunie aj na Košickú ulicu, kde zmiznú administratívna budova a budova dokončovne (1970).

Pokračujú aj prípravy výstavby novej štvrte v štvorhektárovom areáli bývalej Cvernovky. YIT rozpracováva s ateliérom Compass jeho víťazný návrh na riešenie územia. Developer pred mesiacom predstavil aj projekt rekonštrukcie Pradiarne a Silocentrály, ktorá by sa mala začať v januári budúceho roka.

Pozrite si, ako pokračuje búranie Cvernovky

Cvernovka - aktuálny stav - Prevádzková a výrobná budova Zdroj: TREND Reality

Pozrite si, ako pokračuje búranie Cvernovky

Cvernovka - aktuálny stav - bytový dom Pari Zdroj: TREND Reality