Mesto získalo na opravu jednej z ikon kúpeľného mesta dotáciu 995-tisíc eur z ministerstva kultúry, na ostatné si vzalo úver.

Podľa slov prednostky Mestského úradu v Piešťanoch Denisy Bartošovej počíta sa s opravou nosnej konštrukcie, kovových častí, tiež okenných výplní, strechy, s výmenou osvetlenia a novou komunikáciou.

Harmonogram prác museli pripraviť tak, aby bola stála možnosť spojenia mestskej a kúpeľnej časti Piešťan práve cez tento most. Oprava sa bude podľa D. Bartošovej vykonávať súbežne s opravou spodnej mostovky susediaceho Krajinského mosta, ktorý spája pre automobilovú dopravu obe strany rieky Váh a je v správe Trnavského samosprávneho kraja.

Projekt pre opravu Kolonádového mosta pripravilo mesto už v roku 2011, nepodarilo sa mu však z fondov Európskej únie získať prostriedky. „Začiatok ľavej strany mosta, bližšie k mestu, bude po novom využívaný pre infocentrum, na pravej strane, pri kúpeľoch, by sme chceli dať priestor kreatívnym zoskupeniam na galerijné a prezentačné priestory,“ uviedla D. Bartošová.

Kolonádový most (tiež Sklený most) je národnou kultúrnou pamiatkou, patrí k vrcholu slovenskej funkcionalistickej architektúry. Je najdlhším krytým mostom pre peších na Slovensku. Postavili ho podľa projektu architekta Emila Belluša v rokoch 1930 až 1933 na objednávku kúpeľov, počas druhej svetovej vojny bol značne poškodený, obnoviť sa ho podarilo až v roku 1956.

Názov „kolonádový“ vystihol jeho primárne spoločenskú funkciu, miesto stretávania a oddychu, korza pre kúpeľných hostí. Pri vstupe na most je známa socha Barlolamača od Roberta Kühmayera.

Akademický maliar Martin Benka vytvoril dva návrhy slovenských postáv, vyleptané do skla, umiestnené v strede promenády. Najnovšie na most pribudla socha Alexandra Wintera, ktorý stál pri zrode myšlienky tohto stavebného diela a zaslúžil sa o zlatý vek piešťanských kúpeľov.

Latinské nápisy na priečeliach Kolonádového mosta sú Najozdravujúcejšie piešťanské kúpele (oslavná báseň objaviteľa prameňov Adama Trajana z roku 1642) a Vstaň a choď (evanjelium podľa Matúša) a symbolizujú ozdravnú silu kúpeľov. Most je majetkom radnice.