Nová budova má názov Office Space Bory, realizovať sa bude na neobývanom území v bezprostrednej blízkosti bytových domov zo súboru Bory Home I nachádzajúcich sa západným smerom od zamýšľanej kancelárskej budovy, ktorá bude z juhu susediť s novou nemocnicou. Tú Penta v lokalite takisto stavia.

Na území v pôvodných plánoch kreslil developer viacpodlažné bytové domy, od zámeru ale upustil a rezidenčné objekty presunul do vzdialenejšej zóny Bory Home II, kde vznikne popri prvej a tretej etape bytovej výstavby ďalší obytný súbor.

Na Office Space Bory prekreslila Penta jeden z pôvodných domov, kde predpokladala bytovú funkciu a na prvom podlaží občiansku vybavenosť.

Okolo by mohla ísť električka

V nových plánoch je z rezidenčného domu polyfunkčný objekt s prevahou funkcie administratívy. Pôjde o päťpodlažnú stavbu s piatym ustupujúcim podlažím.

Pôdorysný́ tvar objektu je obdĺžnik, kratšou stranou orientovaný́ k prístupovej cestnej komunikácii, dlhšou kolmo na ňu – pozdĺž̌ uvažovaného pešieho ťahu a električkovej trasy, ktorú by tu Penta rada potenciálne videla predĺžením trasy z Dúbravky.

Druhé až štvrté nadzemné podlažia pôdorysne presahujú obrys prvého a prekrývajú́ časť̌ spevnených plôch a parkovania na teréne. Objekt je zastrešený́ rovnou strechou nad štvrtým a piatym podlažím, časti striech budú́ pritom využívané́ ako terasy. Projekt navrhlo architektonické štúdio MOROCZTACOVSKY.

Z pohľadu funkčného využitia je 

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa