Zažiť pocity úradníka z prvej československej republiky sa dá na Slovensku aj dnes. Bratislavské ministerstvá a niekoľko ďalších budov skrývajú historickú, no dodnes plne funkčnú technickú vzácnosť – výťah paternoster. Pre niektorých postrach, v skutočnosti ale spoľahlivý dopravný prostriedok, nachádzajúci sa hlavne v administratívnych a bankových budovách.

Paternoster je obežný výťah, ktorý má vo výťahovej šachte dva rady kabín. Kabíny sa v strojovni horizontálne posúvajú do opačného smeru. Čiže neplatí pomerne rozšírený mýtus, ktorému mnohí verili najmä v detstve – že výťah sa preklopí a človek v ňom skončí hore nohami. V skutočnosti sa plynule presunie do opačného dopravného smeru.

V najvyššom bode jazdy dokonca pasažier vidí ozubené koleso na ktorom sa výťah otáča. Názov v latinčine znamená Otče náš, čo je aj názov najznámejšej modlitby. Práve ruženec používaný pri modlení ilustruje princíp, na ktorom výťah funguje. A dal mu aj svoje meno.

Paternostery – päť ukrytých pokladov Bratislavy

Detail paternosteru na ministerstve dopravy

Kedysi luxus

Prvé paternostery zaviedli vo Veľkej Británii v osemdesiatych rokoch 19. storočia. Nikdy sa ale v krajine pôvodu príliš neujali a najväčšie využitie našli v Nemecku a Českej republike. Ich rozšírenie v Nemecku je spojené so snahou o zefektívnenie a zvýšenie prestíže úradov Nemeckého cisárstva. Výťahy na sklonku 19. storočia predstavovali nevídaný luxus a symbol statusu. Boli zavádzané najmä v budovách pre byrokraciu, kde sa tento honosný prostriedok sprístupnil širšej vrstve úradníkov. O žiadny znak rovnostárstva však nešlo. Vedenie úradov si v Nemecku niekedy pristavilo samostatný vlastný paternoster tzv. Bonzenheber – čo sa dá voľne preložiť ako „papalášsky výťah“.

V Čechách je dodnes prevádzkovaných 60 až 70 paternosterov. Sú považované za zvyšky slávy prvej československej republiky. Do Spojených štátov si tieto výťahy cestu nenašli nikdy a podľa dostupných informácií tam nepremáva ani jeden. Mimo Európy sú len po jednom na Srí Lanke, v Peru a Malajzii. Veľmi rozšírené boli na území bývalého Rakúsko-Uhorska. Na Slovensku sú fungujúce paternostery v budovách ministerstva dopravy, vnútra, financií, pôdohospodárstva a budove ŽSR. Ďalšie by sa mali nachádzať v Košiciach, Piešťanoch a Trenčíne.

Paternostery – päť ukrytých pokladov Bratislavy

Paternoster v budove ministerstva dopravy

Výlet na tri

My sme sa boli pozrieť na tri paternostery. Dva z nich – v budove ŽSR a na Ministerstve dopravy – sú zrekonštruované a plne funkčné. Výťah na Ministerstve pôdohospodárstva na svoju opravu stále čaká, no slúži aj napriek tomu.

Na ich funkčnosť a bezpečnosť sa nik nesťažuje. Napríklad dvanásťkabínkový výťah v budove železníc kontrolujú revízni technici každé tri mesiace. Mnoho ľudí sa do paternostera bojí nastúpiť zo strachu pred zaseknutím sa. Otvorené kabínky ale nebezpečné nie sú. Kvôli bezpečnosti sú v každých dverách výťahu namontované bezpečnostné sitká. Tieto perforované dosky pri kontakte s človekom alebo s objektom vyčnievajúcim z kabíny zastavia celý výťah. Nik na ministerstve dopravy, pôdohospodárstva ani zo železníc si na žiadny úraz vo výťahu nespomenul. Systém je dokonca nastavený tak, že po zástave vinou ľudského faktoru sa výťah nasledujúcich pätnásť minút nedá spustiť vôbec. V závislosti od budovy majú bratislavské paternostery dvanásť až dvadsaťštyri kabín.  

Páternoster je pomalší ako bežný výťah, no túto časovú stratu doháňa tým, že ho nie je nutné privolávať a netreba čakať pri otváraní a zatváraní dverí. Páternoster jazdí neustále. Presnejšie povedané – kým je väčšina ľudí v budove. Na víkendy a na noc sa kvôli úspore energie výťah vypína. V jednej kabínke sa môžu zároveň prepravovať len dve osoby. Napriek tomu je jeho celková prepravná kapacita vyššia ako u bežných výťahov, ktoré majú len jednu kabínu. Dvadsaťštyrikabínový výťah tak čisto teoreticky naraz prevezie až 48 osôb.

Aké sú nevýhody vzácnych výťahov? Môžu predstavovať veľký problém pre ľudí s obmedzenou fyzickou mobilitou. Zákon paternostera velí nastúpiť a vystúpiť čo najrýchlejšie. Podľa bezpečnostných predpisov sa v ňom nesmie prepravovať náklad. Na čo frflú najmä kameramani, ako nám povedali na ministerstve pôdohospodárstva.

Paternostery sú vzácne, no funkčné retro, ktoré zabáva zahraničné návštevy a dodáva budovám slovenských ministerstiev príjemný historický šarm.

Paternostery – päť ukrytých pokladov Bratislavy

Ochranné bezpečnostné sitko v paternosteri

Paternostery – päť ukrytých pokladov Bratislavy

Strojovňa paternostera v budove riaditeľstva železníc

Paternostery – päť ukrytých pokladov Bratislavy

Detail paternostera v budove ministerstva pôdohospodárstva

Paternostery – päť ukrytých pokladov Bratislavy

Nezrekonštruovaný paternoster v budove ministerstva pôdohospodárstva

Foto – Karolína Koščová

Autorka je spolupracovníčka eTRENDU.