Spoločnosť Transprojekt, ktorej mesto nepredĺžilo lehotu na zrealizovanie chystaného projektu, už ohlasuje súdny spor. „V prípade, ak Hlavné mesto SR Bratislava bude pokračovať v doterajšom prístupe, otvorí priestor pre vznik najväčšieho súdneho sporu v histórii mesta, dlhodobo zablokuje možnosť komplexnej revitalizácie predstaničného priestoru a prinesie mestu reputačné riziko,“ upozorňovala ešte začiatkom novembra mediálna zástupkyňa projektu Mária Adamová.

Aj keď ŽSR už začali pripravovať čiastočnú rekonštrukciu budovy Hlavnej stanice, mesto otvorene hovorí o alternatívnom riešení a presmerovaní dopravy do novej lokality. Ďalší postup chce pritom Bratislava koordinovať aj so štátom. 

„Požiadam o stretnutie s ministrom dopravy aj generálnym riaditeľom železníc, aby sme si skoordinovali ďalší postup, ktorý by nám umožnil plnohodnotnú revitalizáciu a rekonštrukciu tohto priestoru. Pre nás je už v tejto chvíli partnerom vláda, ministerstvo dopravy a Železnice SR, nakoľko ide o projekt s celoštátnym významom a len spoločne sa dopracujeme ku kvalitnému riešeniu,“ konštatuje primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

TREND Reality sa pozreli na možné scenáre, kde by nakoniec mohla skončiť Hlavná stanica.

1. Trnavské mýto

O tejto lokalite najviac hovorí primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „Budúcnosť Hlavnej stanice bude závisieť aj od ďalšieho rozvoja železničnej dopravy v Bratislave – konkrétne stanice na Trnavskom mýte. Bratislava potrebuje ďalšiu stanicu. Som presvedčený, že stanica na Filiálku patrí a musí tam byť. Naša krajina je totiž od Bratislavy smerovaná na sever a východ a práve odtiaľ prichádza do hlavného mesta najviac ľudí,“ konštatuje primátor.

Navrhnuté riešenie by však vyžadovalo značné náklady na prepojenie s Petržalkou. Pôvodný koncept dokonca počítal s tunelom na najväčšie slovenské sídlisko. V takomto prípade by sa rozpočet blížil k trištvrte miliarde eur.

2. Bratislava - Nové Mesto

Železničná stanica v Novom Meste dnes zastáva pozíciu druhej najdôležitejšej v Bratislave, keď tvorí podporu Hlavnej stanici. Už v minulosti pritom vznikli projekty, v ktorých sa počítalo s jej spojením s letiskom. Výhodou tejto lokality je to, že stanica je napojená na hlavné európske železničné koridory a disponuje aj zastávkou pre električky. Stanica počítala aj s prepojením na železničný koridor TEN- T 17, ktorého cieľom bolo prepojiť Paríž a Bratislavu rýchlym železničným spojením.

3. Žabí majer

Výhodou lokality v Rači je napojenie na hlavné železničné ťahy. Otvorene o vzniku novej stanice v tejto lokalite nehovorí nikto, aj samotné ŽSR však priznali, že ide o rozvojovú lokalitu. Štátna spoločnosť uvažovala o možnom vybudovaní strediska Technicko-hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel práve na Žabom majeri. Problémom by nemuseli byť ani pozemky, keďže hlavné mesto je vlastníkom časti nezastavaných plôch. Nevýhodou by bolo umiestnenie stanice ďaleko od centra mesta.

4. Kombinácia viacerých miest

Jednou z alternatív je aj rozdelenie toku cestujúcich do viacerých staníc bez toho, aby mala jedna stanica dominantné postavenie. V tejto súvislosti by sa mohli vlaky rozdeliť do staníc Petržalka, Nové Mesto, Lamač či Filiálka, prípadne iných lokalít. Riešenie by však predpokladalo dobre fungujúcu MHD a kvalitné prepojenie všetkých staníc. Aj z tohto pohľadu by si táto alternatíva vyžiadala ďalšie zvýšené náklady.

5. Stanica zostane na terajšom mieste

Toto je asi najreálnejší scenár. Všetky predchádzajúce varianty sú náročné nielen z finančného, ale aj z časového hľadiska. Aj preto je viac než pravdepodobné, že v najbližších rokoch sa pozícia Hlavnej stanice nebude meniť. ŽSR ako vlastník budovy už začali proces čiastočnej rekonštrukcie budovy stanice, ktorý by sa mal realizovať v najbližších mesiacoch. Viac o budúcnosti stanice napovie aj Štúdia realizovateľnosti Dopravného uzla Bratislava, ktorú si železnice nechali vypracovať a jej výsledky budú známe v lete.