Obstarávanie projektovej dokumentácie, architektonických a súvisiacich služieb, inžinierskych činností a autorského dozoru je rozdelené na dve časti – pre rekonštrukciu kaštieľa vrátane priľahlého areálu v hodnote 700-tisíc eur a pre rekonštrukciu čeľadníka vrátane historických záhrad a parku v hodnote 300-tisíc eur.

Verejné obstarávanie musel úrad vyhlásiť po tom, čo na jar minulého roka od projektu odstúpil generálny projektant. Na celkovú rekonštrukciu kaštieľa, parku, čeľadníka vrátane interiérového vybavenia je potrebných približne 40 miliónov eur vrátane DPH.

V štátnom rozpočte na to nie sú vyčlenené prostriedky. Je nevyhnutné získať na rekonštrukciu aj iné zdroje. Zo štátneho rozpočtu sú financie určené na nevyhnutné udržiavacie a záchranné práce kaštieľa, na projektovú časť a spolufinancovanie eurofondov.

Slovensko zatiaľ získalo na rekonštrukciu kaštieľa päť miliónov eur od Európskej únie. V rámci tejto podpory je potrebné zabezpečiť 15 percent zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie. Ďalšie finančné prostriedky by sa mali získať ako dary od nadácií, občianskych združení či podnikateľských subjektov.

Ako sa uvádza vo zverejnenom oznámení, prvá časť zákazky bude financovaná zo štátneho rozpočtu. Druhá časť bude financovaná vo výške 85 percent z eurofondov a zo štátneho rozpočtu. „Financovanie projektovej dokumentácie na obnovu čeľadníka v Rusovciach je zahrnuté do programovej oblasti Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva v rámci finančného mechanizmu EHP,“ uvádza sa v dokumente.

Oprava kaštieľa v Rusovciach by mala stáť 40 miliónov eur

Kaštieľ Rusovce Zdroj: Karol Hrebíček

Súťaž na obnovu národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach, kaštieľa a priľahlého areálu je otvorená a uspeje ponuka s najnižšou cenou. Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady a prístup k dokumentom ako aj na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je 30. jún a ponuky sa otvoria 1. júla.

Kaštieľ by po celkovej rekonštrukcii mal slúžiť na reprezentatívne účely. Pre verejnosť plánujú sprístupniť záhrady, park a čeľadník. Po rekonštrukcii bude čeľadník k dispozícii rôznym občianskym združeniam pôsobiacim na území Rusoviec, miestnemu úradu a verejnosti v podobe múzea či komunitného centra.

Na úrade vlády plánujú, že park bude po revitalizácii napojený na blízku cyklotrasu a bude sa spolu s novým amfiteátrom využívať na rôzne oddychové, kultúrne a spoločenské akcie.

Neogotický kaštieľ v Rusovciach je národná kultúrna pamiatka v správe Úradu vlády SR. Roky je nevyužívaný a chátra. Ako sa uvádza na stránke úradu vlády, podľa Krajského pamiatkového úradu v Bratislave je „súčasný stav kaštieľa z pamiatkového hľadiska narušený až dezolátny, z hľadiska stavebno-technického havarijný“.

Úrad vlády na svojom webe informoval, že Krajský súd v Bratislave 28. apríla potvrdil rozsudok Okresného súdu v Bratislave z 10. mája 2012 v spore o parcelu pri kaštieli. „V ňom za vlastníka uvedenej parcely určuje Slovenskú republiku, za jej správcu Úrad vlády Slovenskej republiky. Areál kaštieľa Rusovce v majetku štátu je tak o 1,5 hektára väčší,“ uvádza Úrad vlády SR.