„Chvalabohu, predmetom investície a rozhodnutia nie je samotný interiér a mobiliár celého kaštieľa. Ideme rekonštruovať najskôr stavbu tak, ako to zo zákona prikáže pamiatkový úrad so zachovaním všetkých historických vecí,“ vysvetľuje premiér. Vnútornému vybaveniu sa budú podľa jeho slov venovať až následne.

P. Pellegrini garantuje, že pokiaľ bude môcť byť pri tom, tak chce, aby boli Rusovce výkladnou skriňou reprezentatívnych priestorov vlády. „Ako máme hrad, záhradu či zimnú jazdiareň, tak chcem, aby aj Rusovce boli niečím, na čo môžeme byť pyšní a čo nebude predmetom posmeškov,“ hovorí.

Úrad vlády SR spolu so zástupcami Združenia NKP Rusovce, víťazom verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu, predstavil v pondelok 11. júna projekt rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach s odhadovanými nákladmi vo výške viac ako 75 miliónov eur bez DPH.

Kaštieľ s okolím má byť kompletne obnovený do roku 2023. Pre verejnosť bude sprístupnených 81 percent z celkového obnoveného areálu s rozlohou 16 hektárov. Predstavené vizualizácie však vyvolali ostrú kritiku architektov aj verejnosti.

Úrad vlády zároveň predložil na medzirezortné pripomienkové konanie návrh na zabezpečenie financovania rekonštrukcie Národnej kultúrnej pamiatky Rusovce, vrátane priľahlého areálu. Po jeho schválení vládou vyhlási Úrad vlády SR dve nadlimitné verejné obstarávania.

Kaštieľ v Rusovciach s parkom je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Je v správe Úradu vlády SR. Zámer pokračovať v jeho obnove schválil kabinet v auguste 2012.

Pozrite si, ako by mal zrekonštruovaný kaštieľ vyzerať: