Vlani sa v Európe postavili nákupné centrá s celkovou výmerou 7,4 mil. m2. Z toho viac ako polovica pripadla na trhy strednej a východnej Európy. Na Slovensku, rovnako ako v Poľsku, sa dokončilo viac priestorov ako rok predtým. Česko zaznamenalo pokles, ktorý bude podľa správy poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield pokračovať.

V EÚ dnes existuje v priemere 225 m2 predajnej plochy nákupných centier v prepočte na tisíc obyvateľov. Všetky stredoeurópske krajiny sa nachádzajú pod týmto priemerom, pričom najviac sa mu blížia ČR a Poľsko.

Zatiaľ čo v Poľsku výstavba naďalej pokračuje z dôvodu veľkosti spotrebného trhu a mestá nad 100-tisíc obyvateľov sú pre developerov aj obchodníkov stále zaujímavé, súčasná aktivita na Slovensku vyplýva z oneskoreného objavenia tohto trhu.

 „Tento trh je malý a developeri ho objavili až v rokoch 2005 – 2006. V tej dobe nastala mimoriadna aktivita zo strany domácich hráčov ako aj veľkých zahraničných developerov. V súčasnosti sa tu dokončujú projekty, ktorých príprava bola vtedy začatá. Preto bude na Slovensku aj v tomto roku otvorených viac plôch ako v Česku,“ tvrdí Martin Žížala, vedúci maloobchodného tímu v Cushman & Wakefield.