Trh priemyselných a logistických nehnuteľností skončil v prvom polroku 2020 v záporných číslach. Obchody boli uzatvorené na celkový výmer 143-tisíc metrov štvorcových, čo je v medziročnom porovnaní prepad o 46 percent. Vlani sa podarilo dosiahnuť vyššie číslolen za tri mesiace – v druhom kvartáli 2019 to bolo 158-tisíc m2.

Celková plocha výrobných a skladových priestorov na Slovensku ku koncu prvého polroka 2020 bola 2,64 milióna m2.

Automotive je v recesii

Najväčší dopyt v prvom polroku nastal v segmente logistiky, e-commerce a retailu. Automotive ako tradičný ťahúň expanzie je momentálne v silnej recesii, uvádza poradenská a realitná spoločnosť JLL. Hoci sa v minulom roku objavilo viacero väčších projektov, ktoré mali tendenciu smerovať aj mimo územie západného Slovenska, súčasná trhová recesia tento nastupujúci trend utlmuje a dopyt smeruje do historicky silných lokalít práve v tomto regióne.

Vo výstavbe je u nás ešte vyše 248-tisíc m2 výrobných a skladových priestorov. „Do konca roka je naplánované dokončenie a kolaudácia 167-tisíc m2, pričom viac ako dve tretiny týchto priestorov už majú zazmluvnených nájomcov,“ konštatoval Jakub Volner, vedúci tímu priemyselných nehnuteľností JLL. Výstavba viacerých menších špekulatívnych projektov sa podľa neho v dôsledku aktuálnej trhovej situácie a prebiehajúcej koronakrízy spomaľuje. K dispozícii je momentálne približne ešte 180-tisíc m2 voľných plôch.

Rast e-commerce

„Medzi dôsledky koronakrízy v rámci logistiky môžeme zaradiť aj silný rast e-commerce, zrýchlenie nástupu automatizácie, navyšovanie skladových zásob a rovnako aj deglobalizáciu v rámci dodávateľských sietí, čiže zvýšený dôraz na využitie lokálnych dodávateľov,“ povedal J. Volner.

Vo všeobecnosti sa podľa neho ukázalo, že segment logistiky je veľmi pružný a novým trhovým podmienkam sa globálne logistické reťazce dokážu rýchlo prispôsobiť. „Súčasná kríza má, naopak, veľmi negatívny dopad na priemyselnú výrobu a najmä na tradičný automobilový priemysel, ktorý v predchádzajúcich mesiacoch zažil najväčšie medziročné prepady predaja od 2. svetovej vojny,“ zhodnotil J. Volner.

Top udalosti v odvetví

Medzi transakciami realizovanými v prvej polovice roka 2020 na Slovensku rozsahom dominuje predaj PNK parku v Seredi, ktorý developer PNK Group predal kupujúcemu REICO IS ČS za 30,6 milióna eur. Transakcia potvrdila rastúci význam logistickej a priemyselnej podoblasti Sereď. S pokračujúcou výstavbou novej haly dokáže tento park v priebehu roka priniesť vyše 43-tisíc m2 novej prenajímateľnej plochy.

Významné boli aj expanzie spoločností DSV v Karimpol parku v Senci (13 200 m2)  a retailového lídra Alza v Senec Logistics Centre s výmerou 19 500 m2.

Ďalšími z najvýznamnejších udalostí na tomto trhu v období pandémie boli jednak predaj bývalej výrobnej haly Lincoln v Nitre, kde kupujúcim bol medzinárodný maloobchodný distribútor, a tiež začatie výstavby nového distribučného centra pre medzinárodnú logistickú spoločnosť HAVI v CTParku v Trnave (8 500 m2) koncom druhého kvartálu. Tá tiež potvrdila, že logistické spoločnosti so zameraním na distribúciu potravín a tovarov rýchleho občerstvenia v čase krízy napredovali. Pokračujúci dopyt zo strany e-commerce a potravinárskeho odvetvia preukazuje odolnosť týchto odvetví.

Sklady a logistika v posledných rokoch hrajú veľmi významnú rolu pri dosahovaní vysokých investičných objemov na Slovensku. Pandémia a jej hospodárske dôsledky tento trend len posilnili. Viac ako 50 percent objemu investícií do priemyselných nehnuteľností v prvej polovici tohto roka zabezpečili tri významné transakcie. Dva z troch obchodov boli súčasťou paneurópskych portfólií a uskutočnili sa v Senci, v najväčšom skladovom a logistickom uzle na Slovensku.

Industriálny developer Goodman predal celú svoju platformu v strednej a východnej Európe celosvetovo pôsobiacemu investorovi GLP. Obchod zahŕňal aj predaj logistického parku Goodman v Senci.