Investor získal územné rozhodnutie ešte v roku 2010, keď úradom predložil projekt s názvom „Energeticky úsporný polyfunkčný bytový dom Lipa a Parkovací dom.“ Na mieste existujúceho pohostinstva Lipa na Daliborovom námestí mal vyrásť päťpodlažný bytový dom s podzemnou garážou.

Malo v ňom vzniknúť 35 bytových jednotiek. Developer pritom počítal s tým, že obchodné a komerčné priestory zaberú 593,8 štvorcového metra. Druhým objektom projektu mal byť parkovací dom s kapacitou 88 stojísk, z ktorých 37 malo slúžiť obyvateľom chystaného bytového domu. Stavebné povolenie na tento projekt však investor nezískal, keďže nedoplnil žiadosť v stanovenom termíne.

Vlani prišla firma ABZ finance s druhým zámerom. Tentokrát niesol  názov „Daliborovo nám. 1&2&3 Petržalka.“ Projekt prekreslil a v Petržalke chcel postaviť 22 bytov s výmerami do 60 štvorcových metrov a 11 bytov od 60 do 90 štvorcových metrov.  Parkovanie bolo riešené podzemnou garážou.

Investor pritom navrhoval, že opraví aj susednú základnú umeleckú školu s tým, že nad ňu nadstaví jedno poschodie s celkovou výmerou 325 štvorcových metrov. Ďalšie podlažie malo pribudnúť aj na bývalom MNV. Aj tento zámer však investor stiahol.

Aktuálne posledným návrhom z dielne spoločnosti ABZ finance je zámer názvom „Projekt PDN 123,“ ktorý predostiera úplne nové riešenie lokality. „Investičný zámer pozostáva z odstránenia budovy ZUŠ a budovy Pohostinstva Lipa, nakoľko ich rekonštrukcia je z technických dôvodov vylúčená. Majitelia nehnuteľností (ZUŠ - Hlavné mesto Bratislava) a pohostinstva (ABZ finance) sa po konzultáciách rozhodli budovy odstrániť a na ich mieste vybudovať novú ZUŠ a nový polyfunkčný objekt,“ píšu v investičnom zámere.

Nový projekt v Petržalke počíta so zbúraním ZUŠ-ky, mestu postaví novú

Projekt PDN 123 Zdroj: ABZ finance

Nová budova má mať zastavanú plochu 450 štvorcových metrov, polyfunkčný dom 1 780 štvorcových metrov. Oproti prvým dvom zámerom sa projekt nafúkol. Investor počíta, že v päťpodlažnom komplexe ponúkne 40 apartmánov a 30 bytov. Stavbu má obsluhovať 110 parkovacích miest.

Ako prvá sa má vybudovať budova ZUŠ a po jej presťahovaní sa má začať so stavbou polyfunkčného domu. „Projekt PDN 123 poskytne verejnosti cca 2 826 štvorcových metrov voľnej plochy na rozšírenie námestia, z toho 1 738,05 štvorcového metra zelene a 1 087,95 štvorcového metra spevnených peších plôch,“ píše v zámere investor.

Investor aktuálne požiadal úrady o vydanie územného rozhodnutia pre stavbu polyfunkčného domu. Podľa dostupných informácií sa firma nepodieľala na stavbe žiadneho väčšieho realitného projektu.