Z prihlásených medzinárodná odborná komisia podľa Petra Purdeša, vedúceho úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie na trnavskej radnici, vybrala tri najlepšie.

V druhom kole – do 23. septembra – autori vypracujú koncepčné štúdie s cenovou ponukou.

V susedstve pamiatok

Mestský úrad v Trnave vyhlásil v spolupráci so Slovenskou komorou architektov súťaž pre územie, kde sa ako vlastníci stretli radnica, Trnavský samosprávny kraj a Trnavská arcidiecéza.

O víťazovi rozhodnú kritériá – v 60 percentách celková architektonická a urbanistická kvalita navrhovaného riešenia, v 20 percentách ekonomická realizovateľnosť a v 20 percentách ponuková cena. „Vyhláseniu súťaže predchádzali rokovania so všetkými zainteresovanými stranami,“ uviedol P. Purdeš.

Výzvou bolo zladiť predstavy a požiadavky na lokalitu, každý z nich má však záujem takto zveľadiť priestor v susedstve s najhodnotnejšími stavebnými pamiatkami Trnavy.

Parčík by podľa P. Purdeša mal byť multifunkčný – popri oddychovej funkcii so vzrastlými stromami, kríkmi a kvetmi, poskytovať aj možnosť konania podujatí.

Rátajú s pódiom na koncerty

„Pri Dome hudby by sme chceli malé pódium na koncertné vystúpenia, bude priestor na kultúrne akcie, výstavy,“ uviedol.

Cirkev má, ako dodal, záujem opraviť fasádu Stephanea a prípadne vytvoriť v nej vstup do kaviarne, ktorá by mala exteriérové sedenie v parčíku. Tento objekt, ako uviedol, má rozsiahlu strechu, a tak je zámer využívať dažďovú vodu z nej na zalievanie zelene.

Nezanedbateľnou pre Trnavčanov bude nová možnosť pešieho prepojenia z Ulice M. Sch. Trnavského na Haulíkovu ulicu.

Termín realizácie projektu ešte nie určený. „Najskôr odborná komisia vyberie víťaza súťaže, s ním sa uzatvorí zmluva o projekte a následne vyhlásime súťaž na dodávateľa prác,“ povedal P. Purdeš. Predpokladaná investícia je 300-tisíc eur.