Objekt, ktorý má v sebe spájať funkcie autobusovej stanice, nákupného strediska a retail parku, je v navrhovanej podobe podľa architektov zle riešený a nevychádza v ústrety cestujúcim. Výhradu majú najmä k tomu, že autobusová stanica nemá byť na východnom konci objektu, čiže hneď pri železničnej stanici a pri zastávkach mestskej dopravy, ale na opačnom, západnom konci.

„Vzdialenosť medzi stredom autobusových nástupísk a halou vlakovej stanice je viac ako 300 metrov. Cestujúci s batožinou tak bude musieť pešo prekonať najmenej takúto vzdialenosť cez nákupné stredisko,“ uvádzajú architekti v liste.

Uznávajú, že zámer integrovať do objektu aj obchodné funkcie je legitímny a investorovi umožní komerčný úspech projektu. Lepšie riešenie prevádzkovo-funkčných vzťahov by však podľa nich bolo prínosom nielen pre cestujúcich, ale aj pre investora.

„Sme presvedčení, že je možné vybudovať dobre fungujúci dopravný terminál a zároveň vytvoriť priestor pre investora, ktorý si vedľa tejto prioritnej funkcie môže vybudovať zamýšľanú komerčnú náplň, hoci aj vo väčších objemoch než doteraz plánoval,“ píšu architekti.

O problematike autobusovej stanice i ďalších témach architekti rokovali už aj s novým vedením mesta. Primátor im prisľúbil, že sa bude usilovať vyjednať s investorom lepšie riešenie.

„Hoci už je vydané územné rozhodnutie, pri dobrej vôli by k zmene mohlo dôjsť. Územne by sa nič nezmenilo, ide len o to, ako bude objekt poskladaný,“ dodáva Igor Teplan zo Spolku architektov Slovenska. Podľa neho by v navrhovanej podobe nová stanica nebola pre cestujúcich lepšia než súčasná po vymaľovaní.

Objekt Terminal chce vybudovať firma Primum, ktorá vlastní banskobystrickú autobusovú stanicu od vlaňajšej jesene. Nová stanica má mať 18 nástupíšť a osem výstupíšť a funkčne bude od ostatných častí objektu oddelená.

Firma chce začať stavať v lete alebo na jeseň tohto roka a do prevádzky má byť objekt spustený do konca budúceho roka, čo sa portálu TREND Reality zdá ako ambiciózny termín. So susednou železničnou stanicou má byť projekt prepojený bezbariérovým krytým chodníkom. Výšku investície, vrátane nákladov na kúpu terajšej stanice a jej zbúranie, odhaduje investor na 17 až 18 miliónov eur.

Výstavba súčasnej stanice v Banskej Bystrici sa začala v roku 1983. Za rok sa postavili nástupištia, no práce na stavbe terminálu sa v roku 1990 zastavili a odvtedy rozostavaná budova chátra.

Developerská firma Primum je členom skupiny Intercora, ktorá pôsobí na českom trhu od roku 1991 a zaoberá sa výstavbou a prenájmom obchodných stredísk. Prenajala už viac než 250 centier s plochou 1,5 milióna m2. Pôsobí aj v Nemecku, Rakúsku a Rumunsku.