Takmer pred rokom sa verejnosti predstavili dve iniciatívy týkajúce sa budúcnosti lokality nazývanej Nové Lido, ktorá zaberá územie medzi Dunajom, diaľnicou, Starým mostom a Mostom Apollo a má ambíciu rozšíriť centrum Bratislavy na petržalskú stranu.

Iniciatíva Lido Lagúna zastupujúca vodákov pôsobiacich v tunajších kluboch priniesla zámer vybudovať na Dunaji lagúnu s plážou a lodenicou. Chcela tým nadviazať na niekdajšiu obľúbenú verejnú pláž Lido. Aktivisti zorganizovali petíciu za obnovenie pláže a zachovanie tradičnej činnosti vodákov v tejto lokalite.

Nové Lido odhaľuje nábrežie s plážou a prístavom

Nové Lido - vizualizácia pláže Zdroj: Iniciatíva Nové Lido

Zároveň sa spustila kampaň Nové Lido, v rámci ktorej architekti a urbanisti z ateliérov Compass, Jakub Cigler Architekti a Marko & Placemakers predstavili základné princípy novej štvrte, ktorej výstavbu pripravujú HB Reavis a J&T Real Estate.

Petícia vodákov bola úspešná, prerokovalo ju Mestské zastupiteľstvo a na základe jeho uznesenia vypracovali obe iniciatívy spoločnú Štúdiu športovo-rekreačnej zóny Lido, ktorá prináša konkrétny koncept revitalizácie tejto časti petržalského nábrežia. Spolupracovali na nej s vodohospodármi, orgánmi ochrany prírody, verejnými prístavmi aj investormi.

Nová oddychová zóna mesta

Súčasťou zóny má byť vybudovanie verejnej pláže na mieste pôvodného kúpaliska Lido. Pri Starom moste navrhujú neformálny prírodný park, ktorý má slúžiť na šport, oddych a prechádzky. Okrem toho navrhujú vznik súvislej nábrežnej promenády. Ďalšia promenáda pôjde aj po hrádzi, čím sa územie napojí na chodníky a cyklotrasy v okolí.

Štúdia navrhuje zachovať v území lodenice vodáckych klubov. Okrem toho navrhuje vytvoriť malý prístav pre niekoľko rekreačných člnov. Navrhuje tiež oživiť Ovsišťské rameno v jeho pôvodnej trase. Toto rameno Dunaja bolo pred desiatkami rokov prerušené kvôli výstavbe Prístavného mosta a nikdy sa neobnovilo.

Nové Lido odhaľuje nábrežie s plážou a prístavom

Nové Lido - vizualizácia parku Zdroj: Iniciatíva Nové Lido

Koncept nábrežia, ktorý dnes obe inciatívy predstavujú, nadväzuje na predošlú urbanistickú štúdiu okolitého územia, v ktorej bolo nábrežie navrhnuté ako športovo-rekreačná zóna pre širokú verejnosť.

Štúdia spracovala pohľady odborníkov a petíciou formalizované požiadavky verejnosti na toto územie. Iniciatívy odprezentovali a odovzdali štúdiu ako koncepčný návrh Hlavnému mestu SR Bratislava, ktoré má kompetenciu o vývoji územia rozhodovať.

Nové Lido odhaľuje nábrežie s plážou a prístavom

Nové Lido - vizualizácia nábrežia Zdroj: Iniciatíva Nové Lido

Iniciatívy budú pokračovať v prebiehajúcej koordinácii štúdie s vedením mesta a mestskej časti Petržalka. Prvým krokom smerom k realizácii zámerov je zapracovanie navrhovaného riešenia do platnej územnoplánovacej dokumentácie. Na realizácii by sa následne mohli podieľať štát, samospráva, súkromní investori a dotknuté organizácie. Projekt by mohol byť financovaný z ich vlastných zdrojov, dotácií, príspevkov a grantov.

Nové Lido odhaľuje nábrežie s plážou a prístavom

Nové Lido - mapa nábrežia a oddychovej zóny Zdroj: Iniciatíva Nové Lido

Ako vzniká nová štvrť

Architekti a urbanisti pripravujúci koncepciu novej štvrte zároveň podrobnejšie predstavili aj základné princípy tvorby rozšírenia centra mesta. Nové Lido nechápu len ako bloky budov a priestor medzi nimi. Základom novej štvrte sú „dobre fungujúce vzťahy medzi ľuďmi a prostredím, v ktorom sa budú pohybovať, žiť a pracovať“.

Nová štvrť má nadviazať na históriu mesta a zapadnúť do okolitých geografických reálií, z ktorých chce vyťažiť čo najviac pozitív a potlačiť čo najviac negatív z minulosti. Chce spojiť súčasné rozdelené mesto, keď Petržalka je vnímaná ako „druhé mesto“ s vlastným charakterom a identitou a Dunaj tvorí skôr bariéru.

Nové Lido odhaľuje nábrežie s plážou a prístavom

Nové Lido - nové centrum mesta na oboch brehoch Zdroj: Nové Lido

Naopak, nové centrum mesta formované projektmi ako Cvernovka, Twin City, Sky Park či Eurovea a Nové Lido, vznikne na oboch brehoch. Nové Lido by malo byť práve odpoveďou na obľúbenú promenádu pri Eurovei, s ktorou by malo byť spojené peším mostom.

Nové Lido odhaľuje nábrežie s plážou a prístavom

Nové Lido - prepojenie mestskej štruktúry Zdroj: Nové Lido

Na základe týchto východísk sformovali autori koncepcie 17 urbanistických princípov Nového Lida. Hlavným princípom je vytvorenie centrálnej osi, ktorá by prepojila oba brehy Dunaja novým peším mostom. Prepojenie mesta by okrem troch mostov mali zabezpečiť aj vizuálne prepojenia. Hlavným dopravným systémom by mala byť električka, ktorá zo Starého mosta podľa koncepcie odbočí do Nového Lida.

Nové Lido odhaľuje nábrežie s plážou a prístavom

Nové Lido - prepojenie električkou Zdroj: Nové Lido

Nové Lido by mala tvoriť bloková mestská štruktúra, jasne vymedzené bloky jednoznačne definujú verejné priestory – ulice, bulvár, promenády, parky a námestia. Malo by tu vzniknúť polyfunkčné územie, ktoré by vďaka mixu mestských funkcií žilo 24 hodín denne.

Kostru Nového Lida má tvoriť päť superpriestorov, ktorými budú prúdiť ľudia – nábrežný park s mestskou plážou, centrálne námestie, centrálny park, bulvár a office park. Systém námestí, promenád a parkov doplní komunitná zeleň vo vnútroblokoch a dvoroch.

Nové Lido odhaľuje nábrežie s plážou a prístavom

Nové Lido - parky Zdroj: Nové Lido

Základom štvrte má byť pešia dostupnosť, cyklodoprava, električka, pričom doprava tu bude len cieľová, tranzitné trasy už dnes vedú po okrajoch budúcej štvrte. Parkovanie je navrhnuté pod zemou, na uliciach má byť len doplnkové, aby nevytváralo bariéry vo verejnom priestore. Navrhnuté je zvýšenie územia na úroveň hrádze, čím vznikne vizuálne spojenie s Dunajom a mestom a väčší pocit bezpečia.  

Nové Lido odhaľuje nábrežie s plážou a prístavom

Nové Lido - námestia Zdroj: Nové Lido