Bizniscentrum Apollo I postavil HB Reavis v rokoch 2003 až 2005 podľa návrhu štúdia Jančina Architekti. Budova má sedem nadzemných podlaží s prenajímateľnou plochou kancelárií 37 700 štvorcových metrov a šesťtisíc štvorcových metrov obchodných priestorov. V dvojpodlažnej podzemnej garáži je 654 parkovacích miest, ďalších 30 je vonku po obvode budovy.

Po dokončení bola nominovaná na Stavbu roka v rovnomennej súťaži a získala Cenu za architektúru (CE.ZA.AR) v kategórii občianskych a priemyselných stavieb. Krátko po dokončení budovu od developera odkúpil za 111 miliónov eur fond Hannover Leasing. V tom čase išlo o najväčšiu realitnú transakciu na Slovensku. Po uzavretí ju odkúpil HB Reavis naspäť prostredníctvom spoločnosti Julesburg Investments Limited.

Pozrite si video animáciu Nového Apolla:

Statické problémy

Hoci o problémoch so statikou sa hovorilo už od nasťahovania prvých nájomníkov, oficiálne ju vlastník priznal v septembri 2015. Pritom ešte koncom predchádzajúceho roka realizoval Hannover Leasing modernizáciu budovy. Apollo I malo rovnakého statika ako neďaleký komplex 3nity, kde sa zrútila strecha polyfunkčnej podnože bytových veží, alebo piešťanský Centroom, ktorého obyvatelia sa museli narýchlo vysťahovať.

„Problémy so statikou objektu boli takého závažného charakteru, že budovu bolo potrebné uzatvoriť a prestať užívať. Následné statické posudky preukázali závažné poškodenie statiky objektu a odporučili objekt asanovať,“ píše sa v dokumentácii k búraniu a novej výstavbe.

Nové Apollo má známe prvé podrobnosti. Pozrite si video

Apollo 1 - sťahovanie Zdroj: Martina Brunovská

Budova je na základe statického posudku zabezpečená pred zrútením podopretím stropných dosiek v kritických miestach. Spolu je v nej rozmiestnených viac ako päťtisíc prenosných podpier a viacero dočasných oceľových stĺpov a prievlakov.

„Vzhľadom na havarijný stav nosnej konštrukcie budov komplexu Apollo Business Center I je v tomto prípade asanácia veľmi náročný technologický úkon,“ konštatuje dokumentácia. Počíta sa s 80-tisíc tonami odpadu z búrania. HB Reavis plánuje recyklovať sklo, kovy, sadrokartón či betón a zvažuje možné opätovné využitie materiálov, napríklad na stavbu chodníkov.

Nové Apollo bude mierne väčšie

Po zbúraní pôvodného Apolla I pripravuje HB Reavis výstavbu novej budovy. Pred dvomi rokmi developer informoval, že ju navrhne renomované britské štúdio Make Architects. Na projekte spolupracuje s domácim ateliérom Siebert+Talaš. „Sme hrdí na to, že sme súčasťou projektu, ktorý stanovuje nové parametre v oblasti kancelárskych priestorov formou oživenia nových prístupov k tvorbe a príprave stavby,“ vyjadril sa k projektu Roman Talaš.

Nové Apollo má známe prvé podrobnosti. Pozrite si video

Nové Apollo - prvá vizualizácia Zdroj: HB Reavis

Na pozemku s rozlohou takmer 1,3 hektára vyrastie nová budova, ktorá zaberie namiesto súčasných 10 368 len 8 264 štvorcových metrov. Zato bude o jedno ustúpené nadzemné podlažie vyššia. Celková podlahová plocha narastie z 57 600 na 61 600 m2. Prenajímateľná plocha kancelárií dosiahne 47 300 m2, obchodov 4 140 m2 a gastro prevádzok 500 m2. Počet podzemných parkovacích miest klesne na 454, tridsiatka vonkajších stojísk zostane zachovaná, nezmení sa ani plocha zelene.

Dopravný prístup je navrhnutý z Mlynských nív a Turčianskej ulice, odkiaľ budú zásobované aj prevádzky. V maximálne možnej miere majú byť využité existujúce prípojky napojení na technickú infraštruktúru.

Vo vnútri budovy vznikne otvorené zelené átrium so stĺpovou kolonádou s cyklistickým hubom a eventovým lobby, dopĺňa developer informácie z dokumentácie. Ambíciou HB Reavisu je priniesť budovu, ktorá ponúkne najväčšie pôdorysy podlaží v regióne Strednej a východnej Európy pri zachovaní logiky a efektivity pohybu v priestore.

Nové Apollo má známe prvé podrobnosti. Pozrite si video

Nové Apollo - vizualizácia átria Zdroj: HB Reavis

„Nové Apollo vnímame ako nový projekt. Cieľom je Ružinovu priniesť miesto, kde sa bude ľuďom nielen dobre pracovať, ale aj príjemne tráviť čas. Vďaka kombinácii funkcií vznikne vstupná brána do štvrte Nové Nivy. Projekt samozrejme splní najmodernejšie požiadavky na prácu s priestorom,“ cituje tlačová správa Jakuba Gossányiho, šéfa developmentu HB Reavis Slovakia.

Búranie a výstavba majú trvať tri roky

„Z urbanistického hľadiska navrhovaný objekt rešpektuje polohu pôvodnej polyfunkčnej budovy Apollo I. Nadväzuje na regulovanú uličnú čiaru tvorenú jestvujúcimi budovami. Objekt je navrhnutý vo forme členenej blokovej zástavby vytvorenej osempodlažnými hmotami s technickým podlažím prepojenými komunikačným krčkom. Tvarovanie hmôt vytvára vnútorné átrium. Objekt má technické čiastočne ustupujúce podlažie,“ opisuje návrh dokumentácia.

Nové Apollo má známe prvé podrobnosti. Pozrite si video

Nové Apollo - vizualizácia lobby Zdroj: HB Reavis

„Dizajn fasády je tvorený hlavne presklenou fasádou, ktorá svojím rytmom a členením rešpektuje budúce flexibilné dispozičné riešenie kancelárií. Presklené plochy sa objavujú aj v parteri – v časti obchodov a gastro prevádzok v kombinácii s plnými plochami s veľkoplošnými obkladmi. Vstupy sú zvýraznené presklenými plochami a prečnievajúcimi tvarmi markíz,“ uvádza dokumentácia k architektúre Nového Apolla.

Plán postupu búrania a novej výstavby zverejní HB Reavis po získaní potrebných povolení. Začiatok búracích prác odhaduje na koniec tohto roka, výstavba by sa mala začať o rok neskôr. Dokončenie výstavby je odhadované na rok 2021. Všetky termíny však závisia od priebehu a dĺžky povoľovacích a administratívnych procesov.