„V päťposchodovej budove je vyše 40 ateliérov a dielní. Všetci sme prišli z Cvernovky a od leta 2016 svojpomocne rekonštruovali školskú budovu. V nej po šesťročnej nefunkčnosti boli vykradnuté radiátory, zatečené priestory a množstvo neporiadku, ktorý sme likvidovali a pripravovali miestnosti pre naše potreby. Časť odpadu sme recyklovali a ešte máme 1 300 kubíkov sutiny,“ predstavuje doterajšie neumelecké práce grafický dizajnér Boris Meluš.

Ďalší zo zakladateľov a správca Nadácie Cvernovka Branislav Čavoj priblížil záujem vytvoriť v tomto roku dôležitý nový kultúrny bod v hlavnom meste, ale aj v rámci Slovenska. K tomu bolo potrebné na prízemí objektu vybudovať rozšírené priestory na kultúrne a spoločenské podujatia, čiže sálu pre 400 návštevníkov s potrebným zázemím.

Rekonštrukcia bola len začiatok

Rekonštrukčné práce zahŕňali sanáciu bývalých chemických laboratórií, novú elektrickú, vykurovaciu a vodovodnú infraštruktúru, betónovú podlahu aj nákup zvukovej a svetelnej techniky. „Podarilo sa to vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB,“ konštatuje B. Čavoj.

Nadácia VÚB sa dlhodobo zameriava na podporu mladého umenia a rozvoja života aktívnych komunít. „Nová Cvernovka je unikátna iniciatíva s veľkým potenciálom pozitívne zasiahnuť množstvo ľudí. Sme radi, že môžeme napomáhať tomu, aby sa mohla v Bratislave rozrastať komunita ľudí, ktorá pozdvihuje súčasné slovenské umenie, kreatívny priemysel a kultúru,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch.

Naznačil, že je to len začiatok spolupráce. „Tešíme sa na to, čo všetko dokážeme spolu na tomto mieste počas ďalších rokov vybudovať,“ prisľúbil A. Resch.

Pravidelný program sa naplno rozbieha

Členovia Nadácie Cvernovka predstavili na tlačovej konferencii k spusteniu ostrej prevádzky plánované zámery umeleckej, vzdelávacej a zábavnej činnosti. V centre sa budú striedať prednášky, diskusie, koncerty, divadelné, literárne, výstavné a iné aktivity či festivaly.

„Okrem osmičkových podujatí na počesť rokov 1918 a 1968 sa chceme s odborníkmi venovať dlhodobým problémom nášho mesta, akými sú urbanizmus, doprava, ekológia či vizuálny smog. Budeme spolupracovať s rôznymi združeniami. Chceme sa stretávať s ľuďmi, ktorí študovali v tejto škole, plánujeme aj publikačnú činnosť,“ prezrádza dlhodobé plány režisér Viliam Csino, ktorý je zodpovedný za kultúrne dianie.

Nová Cvernovka začína aktívnu činnosť

Nová Cvernovka - koncert Róberta Pospiša a Martina Sillaya Zdroj: Nová Cvernovka

Ambíciou Novej Cvernovky je podľa neho vybudovať kultúrny priestor pre rôzne žánre s kvalitnou produkciou. Bude sa tu dať posedieť si v knižnici, dať si dobré jedlo, ísť na workshop alebo poprechádzať sa s deťmi v parku, dodáva V. Csino.

Pokračuje aj tradičný 1. máj

Nosným plánovaným projektom je 9. ročník mestského festivalu 1. máj – deň otvorených ateliérov s koncentrovaným mixom hudobných žánrov, vizuálneho umenia a scénických performance. V priestoroch Novej Cvernovky bude mať stálu scénu projekt Pecha Kucha, Samo Trnka bude každý mesiac v rámci improligy Popuk! prezentovať „to najhoršie“ z humoru.

Významnými podujatiami budú aj multižánrový literárny festival zameraný na slovenskú tvorbu Autoriáda 2018, ako aj festival NASUTI, ktorý spojí ekológiu a vizuálne umenie.

Nová Cvernovka začína aktívnu činnosť

Nová Cvernovka - literárny festival Autoriáda v kultúrnom priestore Zdroj: Nová Cvernovka

Programovú skladbu v roku 2018 doplní aj cyklus prednášok Pamäť, dokumentárno-vzdelávacie večery o industriálnych pamiatkach a dôležitých miestach po celom Slovensku s názvom Čierne diery či cyklus prednášok PamMap zaoberajúci sa históriou Bratislavy. Program Alumni sa bude venovať staršej generácii a absolventom bývalej školy.

Viacero verejných priestorov

Pravidelný program sa bude okrem sály v kultúrnom priestore odohrávať aj v iných priestoroch v rámci budovy. Nedávno otvorená verejná knižnica Kabinet pomalosti si dáva za cieľ rozvíjať kultúru čítania nielen literárnych textov ale aj komunikácie prostredníctvom prednášok, seminárov či diskusií.

Nová Cvernovka začína aktívnu činnosť

Nová Cvernovka - prednáška v Coworkingu Zdroj: Nová Cvernovka

Pracovný priestor Coworking Cvernovka pravidelne organizuje prednášky a diskusie venujúce sa témam ekológie, rodičovstva, osobného rozvoja a rozvoja podnikania. Dramacentrum Edudrama realizuje interaktívne zážitkové programy pre všetky vekové kategórie s cieľom uvádzať dramatickú výchovu a jej metódy do vzdelávacieho a výchovného systému i širšieho spoločenského vedomia.

Rezidenčné centrum Reaktor je novou platformou pre realizáciu a sprostredkovanie rezidenčných pobytov pre zahraničných vizuálnych umelcov, kurátorov, kultúrnych pracovníkov – manažérov či fundraiserov, a vedcov z humanitných odborov. Vzniklo pri Kultúrnom a kreatívnom centre Nová Cvernovka ako súčasť samostatného centra pre súčasné umenie Reaktor, zameraného na rezidencie, umelecké a výstavné projekty, vzdelávanie a výskum.