Tieto plány predstavil I. Nesrovnal na stretnutí so súkromnými spoločnosťami. Témou stretnutia bola aj otázka financovania týchto nákladných infraštruktúrnych projektov, do čoho by hlavné mesto chcelo zapojiť aj investorov.  

Hlavné mesto má reálny plán, ako vybudovať sieť električkovej dopravy po celej Bratislave. Náš tím odborníkov má rozpracovaných viacero projektov a robí na tom, aby sme električku dostali postupne do Devínskej Novej Vsi, do Podunajských Biskupíc alebo do Lamača,“ uviedol na stretnutí.

Podľa jeho slov by táto doprava mala riešiť problémy v hlavnom meste. „Ekologická, rýchla a dostupná koľajová doprava sa musí stať nosným systémom mobility v Bratislave,“ konštatoval primátor Bratislavy.

Aktuálne projekty

Dúbravsko - Karloveská radiála

 • modernizácia úseku od tunela pod hradným vrchom v Starom Meste po zastávku Damborského v Dúbravke
 • dĺžka trate: 6,77 km
 • predpokladaný termín výstavby: 2018 - 2019
 • stav: prebieha verejné obstarávanie na stavebné práce na modernizáciu trate
 • financovanie: OPII 2014 – 2020 a súčasťou rozpočtu HM BA

NS MHD II. časť Petržalka

 • dĺžka trate: 3,78 km
 • predpokladaný termín výstavby: prelom r. 2020/2021 – 2022
 • stav: v júli 2018 sa zazmluvnili ďalšie stupne PD na NS MHD II. časť - Jungmannova - Janíkov Dvor (el. trať v Petržalke) - DSP a DRS s plánom získania stavebného povolenia v r. 2019. Momentálne prebieha proces územného konania
 • financovanie: OPII 2014 – 2020 a súčasťou rozpočtu HM BA

Ružinovská radiála

 • modernizácia úseku od Amerického námestia v Starom Meste po zastávku Chlumeckého v Ružinove
 • dĺžka trate: 4,9 km
 • termín výstavby: prelom r. 2021/2022 – 2023
 • stav: v júli 2018 sa zahájilo verejné obstarávanie projektovej dokumentácie (DÚR, DSP) na modernizáciu
 • financovanie: OPII 2014 – 2020 a súčasťou rozpočtu HM BA

Vajnorská radiála

 • modernizácia úseku od Trnavského mýta po obratisko
 • dĺžka trate: 6,55 km
 • termín výstavby: prelom r. 2021/2022 – 2023
 • stav: v júli 2018 sa zahájilo verejné obstarávanie projektovej dokumentácie (DÚR, DSP) na modernizáciu
 • financovanie: OPII 2014 – 2020 a súčasťou rozpočtu HM BA

 

Nové projekty

 Predĺženie Dúbravskej radiály k TIOPu Lamač

 • dĺžka trate: 0,8 km
 • stav: v súčasnosti sa pripravujú podklady pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa štúdie realizovateľnosti

Predĺženie Dúbravskej radiály k Volkswagenu

 • dĺžka trate: 3,12 km
 • stav: trať je potrebné preveriť štúdiou realizovateľnosti.

Predĺženie Ružinovskej radiály k TIOPu Ružinov

 • dĺžka trate: 0,6 km
 • stav: v súčasnosti sa pripravujú podklady pre verejné obstarávania na zhotoviteľa štúdie realizovateľnosti

Predĺženie električkovej trate k plánovanému záchytnému parkovisku pri Vajnorskom jazere / ŽST Vajnory

 • dĺžka trate: 2,02 km
 • stav: vypracovala sa štúdia realizovateľnosti. V súčasnosti sa pripravujú podklady pre verejné obstarávania na zhotoviteľa DÚR.

 Vrakuňsko – Biskupická radiála

 • dĺžka trate: 9,8 km
 • stav: vypracovaná technicko-ekonomická štúdia realizovateľnosti s variantnými riešeniami

Prepojenie radiál Račianska – Vajnorská – Ružinovská

 • dĺžka trate: 6,9 km
 • stav: trať je potrebné preveriť štúdiou realizovateľnosti.