Mesto už vypracovalo zámer, ponúklo vhodné pozemky a tiež spolufinancovanie chodu štadiónu vo výške, akú si dnes vyžaduje prevádzka súčasného zimného štadióna.

Podľa viceprimátora Daniela Balka je Nitra hokejovým mestom s množstvom fanúšikov a moderný národný štadión si zaslúži.

Národný hokejový štadión chcú stavať štyri mestá, pribudla Nitra

Koncepčné usporiadanie zástavby Zdroj: Mesto Nitra

„Preto sme sa rozhodli na výzvu SZĽH zareagovať aj napriek tomu, že sme mali na prípravu iba 20 dní, čo je veľmi krátky čas. Berieme to tak, že zo strany SZĽH nešlo iba o symbolickú, ale reálnu výzvu a zväz k nej tak bude aj pristupovať,“ povedal D. Balko.

Ako pripomenul, Nitra dokázala v priebehu niekoľkých dní ponúknuť SZĽH ucelenú projektovú štúdiu s vizualizáciou i s majetkovo a právne usporiadanými pozemkami s napojením na dopravnú infraštruktúru.

„Súčasný zimný štadión a jeho okolie nebolo možné pre tento zámer využiť, pretože národný hokejový štadión počíta s kapacitou 13-tisíc ľudí s priestormi pre hotel, reštaurácie a ďalšie zázemie. To všetko by sa na mieste dnešného štadiónu nedalo vybudovať,“ vysvetlil D. Balko.

Národný hokejový štadión chcú stavať štyri mestá, pribudla Nitra

Návrh štadióna v Nitra s dopravným riešením Zdroj: Mesto Nitra

Podľa jeho slov na výzvu SZĽH okrem Nitry zareagovala aj Banská Bystrica, Zvolen a Žilina. „Niekedy v polovici októbra by malo byť verejné vypočutie žiadateľov a potom by sme mali vedieť viac,“ dodal D. Balko.