Prieskum nebol náhodný. Spoločnosť Lordship pred pár týždňami oznámila rekonštrukciu hotela Kyjev aj premenu Kamenného námestia. Oproti pôvodným plánom však zmenu značne zredukovala a najmä v prípade spomínaného námestia uplatní minimálne zásahy.

Bezdomovci aj špina

Z prieskumu vyplynulo, že najviac respondentov si želá, aby priestor námestia plynulo nadväzoval na historické centrum, poskytoval miesto pre služby a zábavu, ale aj oddych a kultúru. Obyvateľom mesta najčastejšie v tomto priestore prekážajú bezdomovci a špina, a chýbajú verejné a komunitné priestory.

„Z výskumu je vidieť, že súčasná situácia v okolí Kamenného námestia nie je Bratislavčanom ľahostajná. Aktuálnu situáciu v lokalite pociťujú ako veľmi nepríjemnú a problémovú, ale súčasne veria, že lokalita má veľký potenciál a je nutné ju rýchlo oživiť. Pri mnohých respondentoch sme tiež zaznamenali aj pozitívne asociácie naviazané na osobné spomienky z doby, keď bol komplex nový a fungoval,“ hodnotil výsledky prieskumu analytik Václav Forst zo Stem/Mark.

Aj keď developer predstavil vizualizácie aj video k premene námestia, uvažuje nad ich zmenami. „Výsledky prieskumu stále vyhodnocujeme. Najmä to, čo z toho je možné realizovať a, pochopiteľne, aj udržiavať. Želania obyvateľov berieme veľmi vážne a hľadáme riešenia. Nechceme vytvoriť iba hodnotné miesto, ale najmä miesto živé, pulzujúce energiou, na ktoré sa budú Bratislavčania radi vracať, aby tu trávili svoj čas,“ vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti Rostislav Novák.

Rekonštrukcia na jar

Britský investor v spolupráci s Tescom už na jar začne plánovanú rekonštrukciu časti Kamenného námestia. Autormi jeho novej tváre sú renomovaní architekti z kancelárie A1 ReSpect. Revitalizácia by mala priniesť viac zelene, nový mobiliár v podobe lavičiek či odpadkových košov. Odstránené majú byť kiosky, ktoré sa na námestí nachádzajú a skultúrniť sa má aj priestor pred obchodným domom.

Ešte ďalej ako premena Kamenného námestia je prestavba autobusovej stanice. Developer HB Reavis už finalizuje búranie pôvodnej stavby. Na jej mieste má vzniknúť komplex Stanica Nivy, ktorý okrem autobusovej stanice prinesie aj nákupné centrum.

Oveľa horšie vyzerajú vyhliadky na premenu Hlavnej stanice. Pôvodné plány na jej premenu uviazli, keď mesto vypovedalo nájomnú zmluvu hlavnému investorovi. Aktuálne začínajú železnice SR aspoň čiastkovú rekonštrukciu dopravného uzlu.

K projektu premeny Kamenného námestia prisľúbil stanovisko aj magistrát.