Najväčší zdravotnícky projekt Severnej Ameriky a najväčší PPP projekt, aký kedy realizovali v Kanade, uskutočňujú vo východnej časti Montrealu v susedstve univerzity UQAM (Université du Québec à Montréal).

Do exteriéru, sčasti aj interiéru, komplexu štyroch spojených výškových budov integrovali bývalý Kostol Najsvätejšieho Salvátora. Jeho zvonicu rozobrali a verne reprodukovali pôvodnú (1865), ktorú zničil požiar v dvadsiatych rokoch minulého storočia.

V Montreale ukázali, ako poľudštiť obrovskú nemocnicu

Ústredná montrealská univerzitná nemocnica Zdroj: CannonDesign + NEUFarchitect(e)s

V realizovanej prvej fáze vybudovali projekt z takmer 85 percent (pozrite si video), vrátane takzvanej Lôžkovej veže a operačných sál. Výstavba pokračuje konferenčným krídlom, niektorými ambulanciami, parkovacími priestormi a administratívnou vežou na severozápadnom okraji areálu.

V Montreale ukázali, ako poľudštiť obrovskú nemocnicu

Ústredná montrealská univerzitná nemocnica Zdroj: AdrienWilliams

Oblou, meďou obloženou fasádou prednáškovej sály pre päťsto poslucháčov a zvonicou rozčlenili projektanti z veľkej americkej firmy CannonDesign a z domácej NEUF architectur(e)s dlhé priečelie na Rue Saint-Denis, považovanej za jednu z najznámejších ulíc Kanady. Členitá strana tlmí ostrý kontrast medzi vežami a nízkou, zväčša eklektickou zástavbou, ktorou sa prispôsobujú aj farebnosťou.

V Montreale ukázali, ako poľudštiť obrovskú nemocnicu

Ústredná montrealská univerzitná nemocnica Zdroj: AdrienWilliams

Predpisy provincie Québec vyžadujú, aby jedno percento nákladov na výstavbu verejných budov tvorili výtvarné diela, čo u CHUM predstavuje v prepočte 1,36 milióna eur – najviac v montrealskej výstavbe od čias Expo 67. Do exteriérových a interiérových verejných priestorov vybrali trinásť veľkoformátových diel, z toho desať inštalovali v prvej etape.

V Montreale ukázali, ako poľudštiť obrovskú nemocnicu

Ústredná montrealská univerzitná nemocnica Zdroj: AdrienWilliams

Fasády kliniky za budúcou expresívnou budovou s prednáškovou sálou zdobí kompozícia Život v horách (Mathieu Doyon), päť kruhových fotoreprodukcií končiarov leptaných do skla. Vedúci projektu Azad Chichmanian poukazuje na výtvarný aspekt viacerých architektonických prvkov, napríklad práve objektu s prednáškovou sálou, zrekonštruovanej zvonice a Passerelle – premostenia nad ulicou s perforovaným, v noci podsvieteným medeným plášťom, ktoré jednotlivo kandiduje na cenu berlínskeho festivalu v kategórii Ukážkové dielo.

V Montreale ukázali, ako poľudštiť obrovskú nemocnicu

Ústredná montrealská univerzitná nemocnica Zdroj: AdrienWilliams

Skupina nemocničných budov mohla výškou 112 metrov a štrnástimi tisícmi miestností pôsobiť stiesňujúco, neprívetivo a ako bludisko. Podľa Azada Chichmaniana sa to usilovali eliminovať práve artefaktmi, ktoré umiesťovali ako orientačné body. Americký Architect Magazine skonštatoval, že boli úspešní: „komplex napriek rozsiahlosti nestráca ľudský rozmer“.

V Montreale ukázali, ako poľudštiť obrovskú nemocnicu

Ústredná montrealská univerzitná nemocnica Zdroj: AdrienWilliams

CHUM, ktorý ekologické prvky oprávňujú uchádzať sa o certifikát LEED v hodnotení Silver, je jedným z dvoch veľkých montrealských zdravotníckych zariadení. V Lôžkovej veži je 1 259 miest, z toho 772 jednolôžkových izieb prispôsobených na pobyt rodiny pacienta.

V Montreale ukázali, ako poľudštiť obrovskú nemocnicu

Ústredná montrealská univerzitná nemocnica Zdroj: AdrienWilliams

Na začiatku komplexu, tvoriaceho Quartier de la Santé (Nemocničnú štvrť), bolo zlúčenie troch nemocníc v roku 1995, ktoré slúžia pol miliónu pacientov ročne. Hotel-Dieu de Montréal, v súčasnosti s najväčšou kanadskou klinikou popálenín a neurologickou klinikou, existoval na pôvodnom mieste od roku 1645, vzdialenom vyše dva kilometre od komplexu, Hôpital Notre-Dame bol tiež od neho pomerne vzdialený. Hôpital Saint-Luc, stojaci na mieste areálu, rozhodol o tom, že vláda vybrala pre komplex práve toto miesto.

V Montreale ukázali, ako poľudštiť obrovskú nemocnicu

Ústredná montrealská univerzitná nemocnica Zdroj: CannonDesign + NEUFarchitect(e)s

Dve nemocnice mimo areálu doň od minulého roku sťahujú. Po ich premiestnení presťahujú na budúci rok aj tretiu nemocnicu, jej budovu zbúrajú a na ich mieste vybudujú administratívnu časť. Výstavbu dokončia v roku 2021.