„V súčasnosti sa stáva, že sa posúdi zámer, ale kým dôjde k jeho realizácii, uplynie aj päť rokov. Potom, keď sa to začne stavať, tak sa zistí, že to bude vyzerať inak, ako sa plánovalo pred piatimi rokmi. K posudku sa musia doplniť dodatky, posudzujú sa zmeny. Tým pádom vznikne chaos, pribúdajú námietky, zdržujú sa procesy, stavba sa naťahuje,“ opisuje minister. Ako príklad uvádza výstavbu diaľnice D4, v ktorej bolo takýchto zmien 20.

Zákon by tiež mal urobiť poriadok v jednotlivých konaniach. „Napríklad, ak dá niekto v rámci posudzovania EIA námietku, že to bude hlučné a v rámci konania sa s tým účastníci vysporiadajú, nemalo by byť možné, aby sa rovnaký problém znova otvoril v konaní o územné rozhodnutie a stavebné povolenie,“ vysvetľuje L. Sólymos.

Novela má tiež podľa neho pri zachovaní transparentnosti a účasti verejnosti zabrániť zneužívaniu konania EIA. „Existujú ľudia, ktorí si z toho spravili biznis. Idú do každého konania a napádajú niečo, aj keď napríklad bývajú v Bratislave a ide o výrub stromov vo Vranove nad Topľou. Takéto konanie znehodnocuje tých, ktorí chcú nejaký zámer seriózne pripomienkovať, pretože sa ich to týka,“ myslí si minister.

Sám si však nie je istý, do akej miery sa zákonu podarí zneužívanie obmedziť. „Samozrejme, chceme jednoznačne zachovať práva jednotlivcov aj inštitúcii vstupovať do týchto konaní. Je veľmi ťažké nájsť hranicu toho, kde sa to už zneužíva, ale v súčasnosti sa to naozaj deje,“ konštatoval.

K zákonu má výhrady napríklad organizácia Via Iuris, ktorej hromadnú pripomienku podporilo 1605 signatárov. Návrhu zákona vyčíta, že nerieši konflikt záujmov spracovateľov správy o hodnotení EIA, ktorých platí investor.

L. Sólymos argumentuje, že správu po spracovateľovi ešte kontroluje štátna inštitúcia. „Hodnotenie nemôže platiť štát, pretože investuje investor. Na ministerstve sa však hodnotí, či štúdia je v poriadku alebo nie je,“ vysvetlil minister.