„V súčasnosti sa ukončilo medzirezortné pripomienkové konanie. Momentálne prebieha zapracovanie vznesených pripomienok. Finálnu podobu hodláme koncom mesiaca september predložiť na rokovanie vlády,“ uviedol Pavol Čorba z kancelárie ministerky kultúry s tým, že na konečnej verzii rezort intenzívne pracuje.

Ministerstvo financií v pripomienke žiada, aby sa materiál upravil tak, aby z neho vyplývali dodatočné požiadavky na rozpočet verejnej správy. „Výdavky vyplývajúce z predloženého materiálu žiadame zabezpečiť v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly Ministerstva kultúry SR na príslušný rozpočtový rok,“ uviedlo.

Havarijný stav

Upozorňuje tiež, že časti materiálu sú vo vzájomnom rozpore a k materiálu sa neuskutočnilo predbežné pripomienkové konanie. Tlačový odbor rezortu financií dodal, že vyjadrovať sa k materiálu je zatiaľ predčasné. V súčasnosti sa totiž návrh rozpočtu verejnej správy ešte len pripravuje.

Ministerstvo kultúry materiál do medzirezortného pripomienkového konania predložilo pred necelými dvoma týždňami. Skrátenú formu odôvodnilo naliehavým verejným záujmom a havarijným stavom.

Od vlády na sanáciu častí hradu žiada 4,8 milióna eur. Upozorňuje, že sa môže zopakovať podobná situácia ako v roku 1994, keď padajúce bloky ohrozovali okolitú zástavbu v Spišskom Podhradí.

Hrozí tiež samovoľné zrútenie niektorých častí. „Poruchy majú vzhľadom na svoje príčiny progresívny vývoj, ktorý sa samovoľne nezastaví,“ konštatuje ministerstvo.

Na zozname UNESCO

Materiál špecifikuje, že viac než polovica prostriedkov má smerovať na sanáciu Románskeho paláca, ďalších 2,2 milióna eur na rekonštrukciu západných palácov s kaplnkou.

Takmer 150-tisíc eur chce ministerstvo použiť na spevnenie plôch a nádvoria a ďalších 150-tisíc eur na sanáciu hradného brala. Ďalších takmer 600-tisíc eur mimo tohto rozpočtu by mala stáť aktualizácia projektovej dokumentácie.

Spišský hrad čiastočne rekonštruovali v 70. rokoch minulého storočia, od roku 1986, keď ho sprístupnili verejnosti, ho navštívilo niekoľko miliónov turistov. Od roku 1993 je na zozname UNESCO.