Mickiewiczova je pokračovaním rušnej Obchodnej ulice. Aj napriek susedstvu je ich pozícia úplne odlišná. Kým Obchodná je vyhľadávanou lokalitou, Mickiewička plní tranzitnú funkciu. Podľa prieskumu prejde tristo metrov dlhou ulicou denne okolo päťtisíc áut. Za hodinu prebehne ulicou v špičke vyše osemsto automobilov.

Neprívetivé miesto

Podľa štúdie, ktorú vypracovali spoločnosť ITB Development a občianske združenie Punkt, sa Mickiewiczovej vyhýbajú deti a seniori. Dôvodom je to, že peší pohyb je všeobecne nepríjemný pre hustú dopravu, nebezpečné prechody, úzke chodníky a nekvalitný verejný priestor.

Na problém dopravy v lokalite upozornila aj iniciatíva Green Foundation, ktorá vypracovala participatívny prieskum Kollárovho námestia. Jedným z jeho výsledkov bolo, že medzi kľúčové problémy lokality bola zaradená doprava smerujúca z Mickiewiczovej.

Mickiewička ako pokračovanie Obchodnej? Z ulice vylúčia dopravu

Mickiewiczova - návrh na premenu Zdroj: ITB

„Táto časť mestského centra má ohromný potenciál. Situácia si žiada systematickú spoluprácu zo strany mesta. Aby sa jej lokálni politici venovali, musíme ukázať, ako by vyzeral výsledok a podporiť celospoločenský dopyt po zmene, ktorý sme v prieskume zmapovali,“ hovorí v tejto súvislosti Illah van Oijen z Punktu. Združenie sa prikláňa k dlhodobej vízii premeny celej štvrte.

Najdôležitejšou zmenou by malo byť vylúčenie dopravy. „Ulicou sme sa začali zaoberať pred tromi rokmi, podrobne sme ju zanalyzovali a vypracovali dopravnú štúdiu, z ktorej vyšli odporúčania k eliminácii a presmerovaniu tranzitnej dopravy, rozšíreniu priestoru pre chodcov a spomaleniu života na ulici,“ konštatuje architekt a jeden z iniciátorov revitalizácie Mickiewiczovej ulice Tomáš Šebo zo štúdia Architekti Šebo Lichý.

Využiť potenciál

Podľa jeho slov ponúka lokalita potenciál. „Radi by sme videli, ako sa dá pešo nerušene prejsť zo Starého Mesta cez Obchodnú, Mickiewiczovu, Trnavské mýto, Vajnorskú až ku Kuchajde cez krásny mestský bulvár plný kaviarní, reštaurácií, obchodov,” naznačuje T. Šebo. Práve táto ulica by mohla byť prirodzeným spojovníkom Starého a Nového Mesta.

Premávka na Mickiewiczovej bola naposledy odstavená na jeseň 2017 počas rekonštrukcie električkovej trate na Špitálskej. T. Šebo poukazuje na to, že doprava neskolabovala, práve naopak.

Možnosťou zmeny dopravy v lokalite sa bude zaoberať aj hlavné mesto. „Z Mickiewičky sa stal prejazdný kanál a to je problém,“ uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. V tejto súvislosti naznačil, že zmenu koncepcie by si zaslúžila nielen zmienená ulica, ale dlhší úsek. „Mám predstavu veľkého bulváru od Alizé až po Trnavské mýto. Je to ambiciózny projekt, ale našim cieľom je vrátiť mesto chodcom,“ povedal primátor.

Návrh prvej etapy

Na svete je aj prvá etapa projektu, ktorý sa pokúsi obmedziť  dopravu na Mickiewičke. „Idea je taká, aby sa kritický úsek okolo Hurbanových kasárni odstavil od individuálnej automobilovej dopravy, ale tak, aby ulica bola ľahko dopravne dostupná. Doprava by bola presmerovaná z Amerického námestia na ulicu 29. Augusta v oboch smeroch. Ľudia by tak stratili záujem vchádzať do tejto zóny,“ vysvetľuje T. Šebo.

Podľa jeho slov by takéto jednoduché opatrenie výrazne znížilo tranzit po ulici. „Budeme to sledovať a vyhodnocovať. Potom sa môžu opatrenia buď upraviť, alebo pristúpiť k uzavretiu,“ naznačuje T. Šebo a jedným dychom dodáva, že dnes nevytvárajú žiadnu pešiu zónu. Takýmto spôsobom by sa mohla zlepšiť aj rýchlosť MHD.

Ak by sa prvá etapa osvedčila, v druhej by mohlo dôjsť k podstatnejším zmenám ako je prekládka trolejového vedenia. Autori návrhu poukazujú na to, že sa podobné zmeny robili aj napríklad v Ľubľane a verejnosť ich veľmi pozitívne prijala. 

Mickiewička ako pokračovanie Obchodnej? Z ulice vylúčia dopravu

Bulvár Mickiewiczova Zdroj: OZ Punkt

Podporiť túto myšlienku sa bude snažiť aj podujatie WhatCity?. „S lokálnymi iniciatívami a ďalšími expertmi z rôznych krajín otestujeme, ako by bolo možné zmeniť charakter jednej z najrušnejších a najneobľúbenejších bratislavských ulíc,” hovorí Barbara Zavarská z Punktu.

Súčasťou podujatia bude aj festival, ktorý v sobotu 19. mája na deň vylúči z Mickiewičky dopravu. Festival nadväzuje na úvodnú fázu návrhov študentov Fakulty architektúry, ktorí sa venovali Mickiewiczovej ulici. Iniciatíve zveľadenia lokality sa venovali aj štúdie architektonických návrhov budovy Hurbanových kasární, ktorá je situovaná v spodnej časti Kollárovho námestia a na začiatku Mickiewiczovej ulice.