Celkové stavebné náklady predpokladá magistrát vo výške 1,5 milióna eur. Potvrdil to hovorca Bratislavy Peter Bubla.

„V súčasnosti je na Miestnom úrade Staré Mesto podaná žiadosť o stavebné povolenie, pričom je potrebné doriešiť majetkovoprávne vzťahy so susedným objektom,“ priblížil hovorca.

Opravy od vrcholu po podlahu

Doteraz bolo v rámci prípravy rekonštrukcie Michalskej veže zabezpečené vydanie rozhodnutia krajského pamiatkového úradu k zámeru obnovy i spracovanie všetkých predpísaných výskumov (architektonicko-historický výskum interiéru, exteriéru veže a reštaurátorské výskumy).

Zabezpečené bolo aj verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a aj vypracovanie realizačného projektu rekonštrukcie, ktorému predchádzalo zabezpečenie geodetického zamerania.

„Následne bolo realizované prerokovanie s dotknutými orgánmi a organizáciami na účel povolenia stavebných prác,“ spresnil P. Bubla.

Michalská veža je v zlom stave. Čaká ju kompletná rekonštrukcia

Michalská veža Zdroj: TASR

To, že sa bude Michalská veža komplexne rekonštruovať, avizovalo hlavné mesto ešte v roku 2017. Vedenie Múzea mesta Bratislavy v tom čase priblížilo, že veža potrebuje generálnu rekonštrukciu, a to od vrcholu až po podlahu prízemia.

„Už viac rokov upozorňujeme na to, že tento objekt je v dosť zlom stave. Potreboval by rekonštrukciu, pretože posledná sa udiala asi pred 45 rokmi a vidno to už aj na fasáde,“ uviedli z múzea.

Je v nej Múzeum zbraní

V rámci komplexnej obnovy sa má zreštaurovať fasáda interiérových omietok a historického krovu. Obnovené budú tiež okná, ciferník hodín, zvony a kovové prvky.

Reštauráciou prejde aj socha archanjela Michaela, kamenný erb a kartuša na fasáde. V rámci rekonštrukcie sa zrealizuje aj stavebnotechnická obnova technických rozvodov, dreveného schodišťa či ochodze veže.

Michalská veža je v zlom stave. Čaká ju kompletná rekonštrukcia

Michalská veža Zdroj: TASR

V Michalskej veži sa nachádza v súčasnosti Múzeum zbraní. Venované je histórii opevnenia mesta, vystavené sú tam chladné zbrane, vojenská i turnajová výzbroj.

Z najvyššieho poschodia je vchod na ochodzu veže, odkiaľ je výhľad na historickú časť Bratislavy a jej okolie.