Vedenie hlavného mesta je pritom tlačené časom. Projekt musí byť hotový do konca roka 2023. Práve vtedy sa totiž končí programové obdobie, z ktorého čerpajú eurofondy na tento projekt. Aktuálne odhady hovoria, že rozpočet druhej fázy projektu sa bude pohybovať na úrovni 100 miliónov eur.

Viacero pripomienok

Ešte pred dvoma rokmi však boli odhady o 30 miliónov eur nižšie. Vyplývalo to z toho, že začiatok stavebných prác odhadlo mesto na rok 2018. Tento termín však nebol dodržaný. Podpísali sa pod to námietky odborníkov aj obyvateľov. „Hovoriť, tento mesiac sa malo začať a nestíha sa, je nesprávne. Mesto robí všetko čo má, len sú procesy, ktoré nevie ovplyvniť,“ uviedol začiatkom tohto roka primátor Bratislavy Ivo  Nesrovnal.

Problémom bola najmä naprojektovaná štvorprúdová cesta pozdĺž električkovej trate. Nakoniec komunikácia nebude realizovaná, projekt sa prekreslil. Mesto ešte na začiatku roka hovorilo, že pripravuje podklady pre územné a stavebné rozhodnutie. Práve prvé menované aktuálne predložilo úradom.

Podľa žiadosti má byť druhá etapa trate dlhá 4,2 kilometra. Začína sa za Bosákovou ulicou a pokračuje až k Janíkovmu dvoru, kde má končiť v priestore bývalého roľníckeho družstva. „Trasu nosného systému MHD križuje na niekoľkých miestach komunikačná kostra Petržalky, počas výstavby bude potrebné riešiť obchádzkové trasy,“ píše sa v oficiálnych podkladoch.

Štart neznámy

Podľa zverejnených informácií by mala mať druhá etapa trate celkom sedem zastávok: Chorvátske rameno, Gessayova, Zrkadlový háj, Stred, Veľký Draždiak, Lietavská a Janíkov dvor. Prístupové trasy k zastávkam majú byť bezbariérové, zastávka Janíkov dvor a Stred by mali byť obsluhované aj výťahom.

Predkladateľ, akciovka Metro Bratislava, predpokladá zriadenie haly dennej údržby. Mala by vyrásť v najjužnejšej časti staveniska za križovaním Panónskej cesty. Oficiálne termíny začiatku stavebných prác nie sú zverejnené.

Pred dvoma týždňami sa uskutočnilo v Primaciálnom paláci pracovné stretnutie, ktoré incioval primátor I. Nesrovnal. Konkrétne závery z tohto stretnutia neboli verejne prezentované. Primátor však zdôraznil, že „ide o prioritný projekt mesta a preto som požiadal všetkých zúčastnených o spoluprácu pri realizácii tohto projektu.“