V Martine by už budúci polrok mohla odštartovať výstavba „nového centra mesta“. Pri sídlisku Košúty je nakreslený projekt polyfunkčnej budovy, ktorá by priniesla obchody, kancelárie, apartmány aj športovú halu.

Zatiaľ sa pred úradníkov posudzujúcich dopady na životné prostredie dostali dokumenty týkajúce sa parkovacích miest pri polyfunkčnej novostavbe. Navrhovateľom je martinská spoločnosť Trixpa, s.r.o.

Nový projekt by sa mal začať stavať v júni budúci rok, pričom sa predpokladá výstavba v dvoch etapách. Parkovanie by malo byť hotové do jesene 2015, kedy by sa mala rozbehnúť prevádzka v rámci prvej etapy. Celkovo by mala byť výstavba ukončená v závere roka 2017.

Celkové náklady by sa mali zmestiť do 8,3 milióna eur. Novostavba by sa mala rozprestierať na takmer 7 300 štvorcových metroch, pričom zložená bude z troch hlavných celkov. Vo výškovej budove na juhovýchodnom nároží by mala byť na štyroch podlažiach administratíva zaberajúca vyše tisíc štvorcov.

Martin: Okrem kancelárií aj športová hala

Nad kanceláriami by sa mali nachádzať tri podlažia apartmánov s celkovou výmerou 750 m2. K dispozícii by mali byť štyri resp. osem apartmánov. Najrozľahlejšou časťou by mala byť dvojposchodová budova v tvare písmena U, v ktorej by boli obchody a kaviarne na celkovej ploche takmer štyri tisícky štvorcov.

V centrálnej ploche sa počíta so športovou halou, pričom vstup by bol na severnej strane. Hala by bola vybavená dvoma squashovými kurtmi, dvoma bedmintonovými a jedným tenisovým kurtom. Na šport je zatiaľ nakreslených takmer 1400 m2.

Pozemok v severozápadnej časti pretína parcelu ochranného pásme ŽSR. Ide o malú časť pozemku, na ktorej nie je v súčasnosti plánovaná žiadna výstavba. Južná časť parcely susedí s peším ťahom, ktorý spája Košúty s obchodným centrom Tulip a mestskými časťami Záturčie a Podháj.

V juhozápadnom susedstve sa nachádza vodný zdroj spoločnosti Stredoslovenské žriedla, .a.s. Budiš. Celý objekt je na území ochranného pásma druhého stupňa prírodných liečivých a minerálnych zdrojov. Preto nie sú možné výkopové a stavebné práce do hĺbky viac ako dva metre.

Projekt preto neuvažuje o suterénnych priestoroch ani podzemných garážach. Parkovanie je vyriešené ako kryté na úrovni prvého nadzemného podlažia pod športovou halou, kde by malo vzniknúť 43 miest. V západnej a severnej časti parcely sa počíta s vonkajšími miestami, v počte 123 stojísk.

Foto - Trixpa