Leopoldov na seba upozornil ešte v roku 2014. Štvortisícové mesto vypísalo architektonickú súťaž na budovu mestského úradu, ktorá nemala na Slovensku obdobu. Primátor Milan Gavorník v zadaní súťaže poukazoval na to, že budova nezapadá do mestskejšieho výrazu, ktorý chce vedenie mesta vytvoriť.

Cieľom súťaže bolo zmeniť vzhľad mestského úradu tak, aby vylepšil dojem z celého Leopoldova. Kým v zahraničí sú obdobné súťaže bežné, u nás sú aj po troch rokoch ojedinelé. Aj preto mali kroky vedenia mesta veľkú odozvu. Do súťaže prišlo 51 návrhov. Prvú cenu si nakoniec odniesol ateliér zerozero.

Francúzsky model

Touto súťažou v skrášľovaní mesta nekončili. V marci tohto boli vyhlásené výsledky architektonickej súťaže premeny cintorína na parčík. V tomto prípade využili nezvyčajný model výberu víťazného návrhu. „V prvom kole sa hodnotili iba predložené ponuky, ktoré obsahovali cenu, aspoň jednu referenciu a motivačný list,“ priblížili organizátori tzv. francúzsky model súťaže.

Takýmto spôsobom vybrali troch uchádzačov, ktorí boli honorovaní sumou 1 500 eur.  Tzv. francúzsky model uplatnilo vedenie mesta v snahe ušetriť, keďže rozpočet na súťaž a celkovú realizáciu bol ohraničený sumou 200-tisíc eur. Leopoldov tak ukázal vzor aj pre iné samosprávy. Víťazný návrh pripravil český ateliér n-1.

Malé slovenské mesto ukazuje, ako sa za lacný peniaz robia divy

Súťaž na obnovu parku v Leopoldove - návrh ateliéru n-1 Zdroj: sutazleopoldov.sk

Do tretice využilo mesto architektonickú súťaž aj pri premene kultúrneho domu z roku 1932. Nevyužívané kino sa radnica rozhodla rekonštruovať na multifunkčný kultúrny stánok. „V súčasnej dobe sa takmer všetky kultúrne akcie v Leopoldove odohrávajú na námestí sv. Ignáca, takže sme veľmi závislí na počasí. Podujatia, ktoré by sa mohli konať v zimných a jesenných mesiacoch alebo v čase, keď nám počasie nie je veľmi naklonené, nemáme kde plnohodnotne organizovať,“ uviedla pri vyhlasovaní súťaže primátorka Leopoldova Terézia Kavuliaková.

Cieľom súťaže bolo nájsť čo najlepší spôsob, ako by mohla budova hostiť aj koncerty, divadelné predstavenia či plesy a zároveň poskytnúť obyvateľom zázemie pre voľnočasové aktivity. Mesto na rekonštrukciu vyčlenilo 1,2 milióna eur bez DPH.

Prišlo 14 návrhov

Na verejnú výzvu reagovalo 14 architektonických štúdií. Víťaza vyberala päťčlenná porota, vrátane Petra Leška z českého ateliéru Projektil, ktorý navrhoval Národnú technickú knižnicu v Prahe. Víťazstvo si odniesol tím v zložení Martin Kusý ml., Ľubomíra Blašková, Monika Krčméryová a Róbert Bakyta.

Malé slovenské mesto ukazuje, ako sa za lacný peniaz robia divy

Návrh rekonštrukcie kina na kultúrne centrum, ktorý získal druhú cenu. Zdroj: MAPA architekti s.r.o.

Malé slovenské mesto ukazuje, ako sa za lacný peniaz robia divy

Návrh rekonštrukcie kina na kultúrne centrum, ktorý získal tretiu cenu. Zdroj: Totalstudio s.r.o.

Martin Kusý z víťazného tímu pôsobí v ateliéri BKPŠ, ktorý stojí za stavbami ako Národná banka Slovenska a nová budova Slovenského národného divadla. Róbert Bakyta Ľubomíra Blašková a Monika Krčméryová pracujú v "novej Cvernovke" - centre kreatívneho priemyslu na Račianskej ulici v Bratislave.

Víťazný návrh podľa poroty využil celý objem budovy. Navyše, autori navrhli prehĺbenie a odkrytie suterénu, čím sa získali nové priestory pre klubové aktivity a posilňovňu. „Návrh zjednotil figúru kina, zbavil ho nevyhovujúcich prístavieb. Celý objem budovy je efektívne využitý. Predpriestor smerom k železničnej trati je riešený kultivovane,“ znelo oficiálne hodnotene poroty.