Komerčný polyfunkčný projekt One Waterloo v hlavnom meste Spojeného kráľovstva, ktorý patrí developerovi HB Reavis, získal finálne povolenie. Spolu s ním sa developer zaviazal investovať 100 miliónov libier do verejných priestorov vrátane nového bezbariérového prístupu ku stanici metra Waterloo. Cieľom je, aby sa stal jedným z najudržateľnejších projektov v Londýne. Projekt vo štvrti South Bank vznikol v spoluprácí s architektonickým štúdiom Allford Hall Monaghan Morris, držiteľom prestížnej Stirling Prize.

Zníženie spotreby

Kancelárie vo One Waterloo nebudú využívať energiu z fosílnych palív a namiesto nich vo všetkých fázach projektu dostanú prednosť nízkouhlíkové zdroje. Zároveň 98,8 percenta odpadu z demolačných prác by nemalo skončiť na skládkach.

Spotrebu energie plánuje developer znížiť o vyše 35 percent vďaka zelenej prevádzkovej koncepcii pochádzajúcej zo Švédska. Maximálnu účinnosť podľa neho zabezpečí kombinácia tepelných čerpadiel a rekuperácie tepla. Tieto iniciatívy pomôžu získať certifikát BREEAM, ktorý posudzuje energetický výkon budovy z hľadiska životného prostredia.

Susednú stanicu železnice a metra Waterloo Station má spojiť s budovou One Waterloo zelená promenáda ako jeden z príkladov zeleného verejného priestoru. Okrem toho vznikne viac ako 12 -tisíc m2 vonkajších priestorov s vyše 100 novovysadenými stromami a zelené kaskádové terasy.

Možnosť pre školy

Okrem toho chce developer v komplexe ponúknuť aj cenovo dostupné pracovné priestory na rozlohe vyše 9 -tisíc m2ako súčasť podpory zamestnanosti a pracovných zručností, ktorá je zameraná na miestne školy a univerzity a na zlepšenie príležitostí pre nezamestnaných a mladých ľudí s nízkou alebo žiadnou kvalifikáciou. Celkovo projekt ponúkne približne 123 -tisíc m2 polyfunkčných priestorov.